Centria-ammattikorkeakoulussa alkaa erikoistumisopintoina Yhteisömuusikko-koulutus

Centria-ammattikorkeakoulussa alkaa erikoistumisopintoina Yhteisömuusikko-koulutus. Centrian opintoja profiloivat omasta perinteestä kumpuava kansanmusiikki ja yhteisötaiteen osallistavat menetelmät. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella ja toteuttaa musiikkitoimintaa erilaisissa yhteisöissä. Yhteisömuusikko voi toimia esimerkiksi hoivahenkilöstön täydennyskouluttajana tai lähiömuusikkona, työkenttä on monialainen ja verkostoitunut.
Hakuaika 21.4 saakka.