Tietosuojaseloste

1.     Rekisterin pitäjä

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus ry. (KEK)
Y-tunnus: 0732517-4

2.     Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Sirpa Lahti, toiminnanjohtaja
040-7384736
toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi

3.     Rekisterin nimi

Kansanmusiikin ja Kansantanssin edistämiskeskuksen rekisterit:

 • Rekisteri KamuKanta-sivustolle rekisteröityneistä
 • Uutiskirjerekisteri
 • Yhteistyökumppanirekisteri
 • Jäsenrekisteri
 • Työntekijärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn itse ilmoittamat tiedot rekisteröitymisen yhteydessä
 • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
 • Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakas- tai työsuhteeseen
 • KamuKanta-sivuston kävijäseuranta Google Analyticsin avulla

Rekisterin avulla hoidetaan sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

5.     Rekisterin tietosisältö

KamuKanta-sivusto:

 • Sivuston palvelin kerää seuraavia tietoja:
  • käyttäjän IP-osoite
  • kellonaika
  • käytetyt sivut
  • selaintyyppi
  • mistä verkko-osoitteesta käyttäjä on tullut kyseiselle verkkosivulle
  • miltä palvelimelta käyttäjä on tullut verkkosivulle
  • mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut verkkosivulle
 • Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution
 • Evästeet (cookies)

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle.

Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja mahdollisen kaupan sessiotunnisteen.

Rekistereissä olevat tiedot rekisteröityneistä. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja palvelun käyttämistä varten. Käyttäjien tapahtumakalenteriin, uusiin julkaisuihin ja ajankohtaista -osioon lisäämät tiedot voidaan yhdistää käyttäjäprofiiliin.

Rekisteri KamuKanta-sivustolle rekisteröityneistä

Rekisteröitymisprofiili:

 • Nimi (pakollinen tieto, ei julkinen)
 • Sähköposti (pakollinen tieto, ei julkinen)

Henkilöprofiili:

 • Nimi (Pakollinen tieto, julkinen)
 • Taiteilijanimi (voi valita julkaistaanko vai ei)
 • Osoite (voi valita julkaistaanko vai ei)
 • Sähköposti (voi valita julkaistaanko vai ei)
 • www-osoite (voi valita julkaistaanko vai ei)
 • Puhelinnumero (pakollinen tieto, voi valita julkaistaanko vai ei)
 • Kuva (jos asetettu, niin on julkinen)
 • Toimintaa koskevat tiedot (jos asetettu, niin on julkinen)
  • Arkisto
  • Jakelija
  • Jälleenmyyjä
  • Kiertue
  • Kirjasto
  • Klubi
  • Kurssijärjestäjä
  • Kustantaja
  • Lehti
  • Levy-yhtiö
  • Museo
  • Ohjelmatoimisto
  • Oppilaitos
  • Soittimen rakennus, myynti ja/tai huolto
  • Studio
  • Tanssiryhmä
  • Tanssitarvikkeiden ja pukujen valmistus, myynti ja/tai huolto
  • Tapahtuma / tapahtumajärjestäjä
  • Tutkimuslaitos
  • Yhdistys
  • Yhtye/kuoro
 • Esittelyteksti (jos asetettu, niin on julkinen)
 • Sijainti (pakollinen, tilastointia varten, ei julkkinen)
 • Syntymävuosi (pakollinen, tilastointia varten, ei julkkinen)
 • Sukupuoli (pakollinen, tilastointia varten, ei julkkinen)

Yhteisöprofiili:

 • Yhteisön nimi (Pakollinen tieto, julkinen)
 • Yhteyshenkilö (jos asetettu, niin on julkinen)
 • Osoite (voi valita julkaistaanko vai ei)
 • Sähköposti (voi valita julkaistaanko vai ei)
 • www-osoite (voi valita julkaistaanko vai ei)
 • Puhelinnumero (pakollinen tieto, voi valita julkaistaanko vai ei)
 • Kuva (jos asetettu, niin on julkinen)
 • Toimintaa koskevat tiedot (jos asetettu, niin on julkinen)
  • Koreografi – Choreographer -Koreograf
  • Manageri – Manager – Manager
  • Muusikko – Musician – Musiker
  • Opettaja/kouluttaja/ohjaaja – Teacher – Lärare
  • Sanoittaja – Songwriter – Sång skrivare
  • Soitinrakentaja ja/tai -korjaaja – Luthier – Instrument byggare
  • Sovittaja – Arranger – Arrangör
  • Säveltäjä – Composer – Kompositör
  • Tanssija – Dancer – Dansare
  • Tanssitarvikkeiden valmistaja/puvustaja – Costumier – Kostymör
  • Toimittaja – Journalist – Journalist
  • Tuottaja – Producer – Producent
  • Tutkija – Researcher – Forskare
  • Valoteknikko – Light technician – Ljus tekniker
  • Ääniteknikko – Sound technician – Ljud tekniker
 • Esittelyteksti (jos asetettu, niin on julkinen)
 • Sijainti (pakollinen, tilastointia varten, ei julkkinen)
 • Perustamisvuosi (pakollinen, tilastointia varten, ei julkkinen)

Uutiskirjerekisteri

 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Organisaatio

Yhteistyökumppanirekisteri ja jäsenrekisteri

 • Organisaation / henkilön nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Työntekijärekisteri

 • Palkkahallinnon edellyttämät tiedot / työsuhteessa olevien palkanmaksua koskevat tiedot: Nimi, osoite, sosiaaliturvatunnus, verokortti ja tilinumero

6.     Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Rekisteröityä edustavalta yritykseltä tai henkilöltä

Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään ”tilaa uutiskirje” -lomakkeen.

 • Google Analyticsin kautta

7.     Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8.     Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

9.     Tietojen säilytysaika

 • Rekistereistä voi poistua poistamalla profiilinsa tai tilauksensa uutiskirjeellä olevasta linkistä.
 • Työntekijöiden tietoja säilytetään lain vaatima aika, jonka jälkeen ne hävitetään.
 • Yhteistyökumppaneiden tietoja säilytetään kahden vuoden ajan viimeisimmästä asiakassuhteesta, kun siihen on perustellusti oikeutettu etu.

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet

KamuKanta-sivusto:

Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajantasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatii järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Muut rekisterit:

KEK:in käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän tietotekniseen järjestelmään. Järjestelmä on suojattu ja siihen sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöä. Järjestelmä on suojattu teknisesti palomuurein. Rekisterin tietoja pääsevät käyttämään vain ennalta määrätyt rekisterinpitäjän työntekijät.

11.  Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin itsestään kirjatut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tulee toimittaa rekisterinpitäjälle henkilökohtaisesti sähköpostitse. Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkistaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys ennen tietojen luovuttamista.

12.  Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä voi oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä poistaa, oikaista tai täydentää rekisterissä olevan vanhentuneen, virheellisen, tarpeettoman tai puutteellisen tiedon. Rekisteröidyn tulee toimittaa edellä mainittu pyyntö henkilökohtaisesti sähköpostitse rekisterinpitäjälle tai hän voi itse muokata tietojaan tunnustensa avulla.