Folkmusik och folkdans i Finland

Välkommen!

Är du intresserad av finländsk spelmansmusik och folkdans, nyfiken på att veta mer om kantele, stråkharpa eller folkdräkter? Vad är en mänkeri för något och hur många språk har Finlands nationalepos Kalevala översatts till?

Webbplatsen Kamukanta strävar efter att fungera som en startpunkt för all tänkbar information om folkmusik och folkdans i Finland. Den är ingen heltäckande encyklopedi utan leder besökaren vidare till aktuell information samt till alla tänkbara aktörer verksamma i denna omfattande bransch.

Webbplatsen upprätthålls av Främjandecentralen för folkmusik och folkdans, en finländsk paraplyorganisation där de flesta organisationer i branschen är medlemmar, bland dem flera helt svenskspråkiga organisationer. Mer info om Främjandecentralen hittar du här.

Från dessa länkar hittar du instruktioner (på engelska eller på finska) hur du registrerar dig på sidan för att lägga till dina egna nyheter, händelser och profil på sidan.

Från menuett till ripaska

Folkmusiken och folkdansen i Finland omfattar ett stort spektrum av olika musik- och dansstilar. Urgamla runosångstraditioner lever parallellt med nyare spelmansmusik. Många regioner har sina egna starka traditioner såsom fiolspelet i Kaustbynejden, menuettraditionen i Österbotten eller den karelska ripaska-dansen. Dessutom har flera nationella minoriteter sina egna traditioner, bland dem samer, romer och finlandssvenskar. I helheten ingår även nyfinländarnas musik och dans samt stilar som brukar buntas ihop under begreppet världsmusik.

Folkmusik och folkdans utövas som hobby i hela landet och största delen av entusiasterna är organiserade i föreningar. Men folkmusik och folkdans är också ett yrke, många arbetar professionellt med uppträdanden, komposition och koreografi men också som lärare. Folkmusikstudierna omfattar allt från konservatorier till universitet, och på folkdanssidan är den högsta utbildningen för tillfället på yrkeshögskolnivå.

Var kan man uppleva folkmusik och folkdans?

Speciellt sommartid är Finland festivalernas förlovade land, med större evenemang i flera regioner. Kaustby folkmusikfestival hör till de mest kända men evenemangsutbudet är brett och mångsidigt. Vintertid kan man framför allt uppleva folkmusik och folkdans vid olika klubbevenemang och kursverksamheten är också livlig. Finländsk folkmusik och folkdans syns flitigt utomlands vid olika evenemang – speciellt inom musiken är hela världen många artisters arbetsfält.

Flera branscher går hand i hand med folkmusiken och folkdansen. Kring temat folkdräkter ingår allt från praktisk sömnad till kulturhistorisk forskning. För att kunna spela behöver man instrument, och många folkmusiker har ett nära samarbete med instrumentbyggare.

Arkivfynd och publikationer

För att fördjupa kunnandet om dessa kulturformer och utveckla branschen idkas forskning vid en rad finländska universitet inom läroämnen som folkloristik, musikvetenskap, etnomusikologi och dansforskning samt vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi, där man kan studera folkmusik ända till doktorsgraden. I fråga om forskning, arkiv- och publikationsverksamhet görs ett viktigt arbete vid de fem nationella musikinstituten, som alla har sin nisch från dragspel (Finlands dragspelsintitut i Ikalis) till världens musikkulturer (Global Music Centre i Helsingfors). Folkmusikinstitutet i Kaustby är en viktig aktör och på finlandssvenskt håll är den centrala institutionen Finlands svenska folkmusikinstitut, med sin bas i Vasa och numera en del av Svenska Litteratursällskapet. Viktigt material om folkmusik och folkdans finns också vid flera andra arkiv, till exempel Finska Litteratursällskapet i Helsingfors.

Till sist några specialtips:

  • Den nationella katalogen över immateriellt kulturarv, upprätthållen av Museiverket, ger en intressant överblick över traditioner i Finland (också på svenska)
  • Främjandecentralen som upprätthåller denna webbplats arrangerar också den årliga Etnogalan, som uppmärksammar viktiga insatser inom branschen.
  • Musikexportorganisationen Music Finland koordinerar information om finländsk musik i alla genrer (huvudsakligen på engelska):
  • Vill du köpa skivor, noter och andra publikationer om finländsk folkmusik? Det mest omfattande urvalet har Finlands Folkmusikförbund i sin webbutik – den är till största delen finskspråkig men de  levererar också till utlandet.

Aktuellt

Evenemang

Publikationer