Allt finns här

Kuvaus

Rajat ylittävä yhteistyö, jossa kaksi hyvin erilaista kulttuuria ja henkilöä kohtaavat ja löytävät jotain yhteistä, mistä syntyy uutta musiikkia. Hieno kohtaaminen ja uniikki albumi – lopputulos, kun kaksi täysin toisilleen vierasta ihmistä kohtaavat ja vierailevat toistensa luona. Näin kaikki sai alkunsa. Désirée Saarelan uusi laulaja-lauluntekijä-albumi Allt finns här (Kaikki on tässä) on hänen kahdeksas albuminsa, joka on syntynyt yhteistyössä monipuolisen sisilialaisen muusikon ja bassoklarinetistin Luca Bordonaron kanssa. Aito albumi, joka on äänitetty livenä, aivan kuten Désiréen aikaisemmat albumit, mikä erottaa sen suuresta massasta. Albumin tekstit menevät suoraan syvään päähän ja nostavat esiin monenlaisia teemoja ja näkökulmia, jotka haluavat ja uskaltavat koskettaa. Uutta suomenruotsalaista laulaja-lauluntekijä-musiikkia ilman suodattimia. Pohjoismaalaisuus ja suomenruotsalaisuus sulautuvat etelä-eurooppalaisuuteen, muodostaen uuden, jännittävän yhdistelmän ja musiikillisen kokonaisuuden. Jasmiinin-, sitruunan- ja mantelintuoksuiselta Sisilian vulkaniselta saarelta liikutaan Suomen metsäisiin ja järvisiin maisemiin. Albumin laulut kertovat vapaudesta – vapaudesta olla oma aito itsensä (ilman suodattimia) sekä uskalluksesta uskoa, että riittää sellaisena kuin on. Lauluja itseensä takaisin löytämisestä. Lauluja siitä, kuinka tärkeätä on pitää läheiset ja rakkaat ihmiset lähellään. Lauluja kuten Jag ser ett krig från andra sidan (Näen sodan toiselta puolelta), joka nostaa esiin nykyisen maailmantilanteen. Laulu rauhan puolesta. Lisäksi albumi sisältää laulun, joka perustuu tosikertomukseen 1300-luvun Pohjanmaalta. Albumi on eräänlainen kuvaus tämän päivän maailmastamme, sellaisena kuin se Désiréen näkökulmasta lauluntekijänä näyttäytyy. Tarvitsemme yhteyden itseemme ja ympärillämme oleviin ihmisiin, yhteyden menneisyyteen, historiaamme, mutta myös tulevaisuuteemme ja nykysyyteemme. Tarvitsemme toivoa ja uskoa tulevaisuuteen! – Joskus minulta on kysytty, miksi kirjoitan niin raskaista aiheista ja miksi tekstini ovat niin syvällisiä ja suoraan asiaan meneviä ja rehellisiä? Olen miettinyt sitä paljon ja päätynyt siihen ajatukseen, että olen aika nuoresta iästä asti saanut pärjätä aika pitkälle yksin. Olen joutunut hoitamaan monet asiat itse ja saanut käsitellä isoja kysymyksiä jo varhaisessa vaiheessa. Koska lapsella on avoin mieli, luulen, että tämä ominaisuus on vain jäänyt päälle. Minulla ei ole käytössäni erilaisia suodattimia, joista voisi olla hyötyä nyt aikuisena ja etenkin kasvuvaiheessa. Mutta kaikki tämä kokemani on saanut minut luomaan ja tehnyt minusta sellaisen laulaja-lauluntekijän kuin nyt olen. Laulaja-lauluntekijän ilman suodattimia. Toivon, että voin tulevaisuudessakin nähdä maailman avoimin mielin, koska niin olen tottunut kohtaamaan arjen ja ympärillä olevan maailman. Ehkä joku voi tunnistaa itsensä lauluistani ja teksteistäni, ja pystyn välittämään tunteen tai toivon, joka vahvistaa kuulijaa sisältäpäin. Antaa kuulijalle tunteen, että voi olla oma itsensä kuunnellessaan ja että kaikki mitä hän tarvitsee on tässä, hänessä itsessään, eikä muuta tarvita. Désirée Saarelan ja Luca Bordonaron tiet kohtasivat WOMEXin maailmanmusiikin messuilla Portossa vuonna 2021. Monet antoisat keskustelut musiikista ja sen luomisesta johtivat ajatuksiin yhteistyöstä. Siitä lähtien he ovat vierailleet toistensa kodeissa Pohjanmaalla ja Sisiliassa sekä esiintyneet konserteissa Norjassa. Syyskuussa 2022 he tapasivat taas Pohjanmaalla äänittääkseen albumin Allt finns här (Kaikki on tässä).

Shortly in English

A collaboration across country borders where two very different cultures and persons meet and find something they share that becomes new music. A wonderful meeting and a unique album – the outcome of two complete strangers meeting and visiting each other. That was how it all started. Singer-songwriter Désirée Saarela’s new album Allt finns här is her eighth album and a collaboration with the versatile musician and bass clarinettist Luca Bordonaro from Sicily. A sincere album recorded live, just like Désirée’s previous albums, which makes it stand out from the mass market. Texts that jump directly into the deep end and bring out many different themes and aspects that have the will and the courage to move the listener. New music without filters from a Finland-Swedish singer-songwriter. The Nordic and Finland-Swedish elements blend in with the southern European elements to form a new and exciting mix and musical whole. From the volcanic island of Sicily with its scents of jasmine, lemon and almond to the land of many forests and lakes that Finland represents. The songs of the album are about freedom – freedom to be the one you really are (free of filters), and to have the courage to believe that you are enough as you are. Songs about finding your way back home to yourself. Songs about the importance of having your closest people close to you. Songs like Jag ser ett krig från andra sidan (I see a war from the other side) that touches on the current situation of the world. A song for peace. Included on the album is also a song based on a true story from 14th century Ostrobothnia. The album is a reflection of the world we live in today, viewed from Désirée’s perspective as a songwriter. We need to be in touch with ourselves and the people around us, with the past, with our history, but also with our future and present. We need hope and belief in the future! “Sometimes people ask me why I write about these heavy themes and have such profound texts that are so frank and sincere? I have thought about that a lot and come to the insight that I have largely had to fend for myself from an early age. I’ve had to tackle many things on my own and had to struggle with big issues in young years. Because a child has an open mind, I think that that is simply how it has remained. I don’t have access to the filters that would probably be useful to have now as an adult and especially when growing up. But all this has made me create and become the singer-songwriter I am today. A singer-songwriter without filters.” “I hope I’ll continue to see the world with an open mind, because that is simply the way I’m used to dealing with everyday life and the world around me. Maybe there are people who can relate to this through my songs and texts and I can convey a feeling and a sense of hope that invigorates the listener from inside. Gives the listener the feeling that they can be themselves when listening and the sense that ‘everything that I need is here, in the person that I am and I need nothing else’.” Désirée Saarela’s and Luca Bordonaro’s paths crossed at the WOMEX World Music Expo in Porto in 2021. After many rewarding discussions about music and creativity the thought of collaborating came up. Since then, they have visited each other’s homes in Ostrobothnia, Finland, and in Sicily, and have also performed together in Norway. In September 2022 they decided to meet up again in Ostrobothnia to record the album Allt finns här(All is here).

Kort på Svenska

Ett samarbete över landsgränser där två mycket olika kulturer och personer möts och hittar något gemensamt som blir till ny musik. Ett fint möte och ett unikt album – resultatet av vad som kan hända när två helt främmande människor möts och hälsar på varandra. Det var ju just så det hela började. Désirée Saarelas nya singer-songwriter album Allt finns här är hennes åttonde album och är ett samarbete med den mångsidiga musikern och basklarinettisten Luca Bordonaro från Sicilien. Ett ärligt album som är inspelat live precis som Désirées tidigare album, vilket gör att det skiljer sig från den breda massan. Texter som går direkt in på djupet och lyfter fram många olika teman och aspekter som vill och vågar beröra. Nyskriven finlandssvensk singer-songwritermusik utan filter. Det nordiska och finlandssvenska smälter ihop med det sydeuropeiska i en ny spännande kombination och musikalisk helhet. Från den sicilianska vulkaniska jasmin-, citron- och mandeldoftande ön till det skog- och sjörika land som Finland i sin tur representerar. Albumets sånger behandlar frihet – frihet att få vara den man verkligen är (utan filter) samt att våga tro på att man räcker till. Sånger om att hitta hem till sig själv. Sånger om vikten av att ha andra människor, nära och kära intill sig. Sånger som Jag ser ett krig från andra sidan som lyfter fram världsläget just nu. En sång för fred. Med på albumet finns även en sång som baserar sig på en sann historia från 1300-talets Österbotten. Albumet är en slags skildring över den värld som vi lever idag, sett från Désirées perspektiv som låtskrivare. Vi behöver en kontakt till oss själva och dem vi har omkring oss, en kontakt till det förflutna, vår historia, men även till vår framtid och vårt nu. Vi behöver hopp och framtidstro! – Ibland har jag fått frågan varför jag skriver om så tunga teman och ofta har ingående texter som går så rakt på sak och är så ärliga? Jag har funderat mycket på den frågan och kommit fram till att jag i en rätt tidig ålder fått klara mig själv väldigt långt. Jag har fått tackla många saker på egen hand och fått tampas med stora frågor tidigt. Eftersom ett barn har ett öppet sinne så tror jag att det helt enkelt förblev så. Jag har inte tillgång till olika filter som ibland kanske vore bra att ha nu som vuxen och speciellt när man växer upp. Men allt det här har fått mig att skapa och bli den singer-songwriter som jag är idag. En singer-songwriter utan filter. Jag önskar att jag i fortsättningen också får se världen med ett öppet sinne för det är helt enkelt så som jag är van att möta vardagen och min omgivning. Kanske det är någon som kan känna igen sig i det här, i mina sånger och texter och förmedla någon känsla och ett hopp som stärker lyssnaren inifrån. Ger lyssnaren en känsla av att få vara sig själv när hen lyssnar och att få en förnimmelse om att allt jag behöver finns här, i den jag är och något annat behövs inte. Désirée Saarelas och Luca Bordonaros vägar möttes på världsmusikmässan Womex i Porto 2021. Efter många givande pratstunder om musik och skapande kom samarbete på tal. Sedan dess har de besökt varandras hem i Österbotten, Finland och på Sicilien samt även spelat konserter i Norge. I september 2022 passade de på att återigen mötas i Österbotten, Finland för att spela in albumet Allt finns här.