Esbo spelmän förr och nu – Espoon pelimanneja ennen ja nyt

Kuvaus

Pelimannimusiikkia Espoon suduilta.

Shortly in English

Pelimanni-music from Espoo.

Kort på Svenska

Spelmansmusik från Esbonejden.