Folk och musik 2023

Kuvaus

Tämän vuoden Folk och musik sisältää artikkeleitä professori Alf Arvidssonilta, FT Daniel Fredrikssoniilta, FT Johanna Björkholmilta ja Tom Forsmanilta. Julkaisu sisältää myös Rauno Niemisen arvostelu kirjasta Langeleik - heile Noregs instrument.

Shortly in English

This year's number of Folk och musik includes articles by profesor Alf Arvidsson, Phd Daniel Fredriksson, Phd Johanna Björkholm and Tom Forsman. The number also contains a review by Rauno Niemeinen of the book Lngeleril - Heile Noregs instrument.

Kort på Svenska

Årets nummer av Folk och musik innehåller artiklar av professor Alf Arvidsson, FD Daniel Fredriksson, FD Johanna Björkholm och Tom Forsman. Numret innehåller även Rauno Nieminens recension av boken Langeleik - Heile Noregs instrument.