ITKU

Kuvaus

Okra Playground yhtyeen 3. albumi ITKU maalaa väkevän kuvan maailmasta, jossa valo ja varjo vuorottelevat. ITKU -albumin teemoina ovat muutos, kasvu sekä vastakohdat. “Kappaleissa käsitellään tänäkin päivänä maailmaa ravistelevia ja yhteiskunnallisia aiheita, kuten sota, pandemia ja mielenterveys. Monet kappaleista ovat saaneet alkunsa ennen tämänhetkisiä isoja mullistuksia ja tragedioita, mikä kertoo aiheiden ajattomuudesta. Muutos ja kasvu kuuluvat vahvasti albumillamme - rankoistakin aiheista löytyy lopulta valo“, kertoo yhtyeen jäsen Päivi Hirvonen albumista.

Shortly in English

Okra Playground's 3. album ITKU paints a breathtaking picture of a world with shadows and light. The themes on ITKU focus on change, growth and opposites. “The songs deal with such global and societal issues as war, pandemic and mental health. Many of the songs were created already before the recent big tragedies which speaks for the timeless nature of the subject matter. Change and growth are heavily present on the album – in the end, there’s light to be found even from the roughest of situations”, says group member Päivi Hirvonen about the album.