Kaustinen – Musiikin koto 140 vuotta

Kuvaus

Kaustby kommun 140 år, en jubileumsskiva med yngre och äldre Kaustbymusikanter.