Näppärit 2016

Kuvaus

Vuoden 2016 Näppärikonsertti Kaustisella 9.6.2016.

Näppäripedagogiikka on kansanmusiikkilähtöinen musiikkikasvatusfilosofia, joka pyrkii edistämään musiikista ja musiikin tekemisestä saatavan henkisen pääoman tasavertaista jakaantumista. Kasvatusfilosofia on kehittynyt suomalaisen, perinteisesti taidemusiikin hallitseman musiikinopetusjärjestelmän kyljessä. Näppäriaatteen mukaan musisoimisen tulisi olla luonteva osa ihmisten arkea ja kanssakäymistä.

Karhunpeijaispolska - Likat oli pieniä pikkuisii / Matkalla Ramallahiin / Kökar brudmarch / Pääoma / Konstan parempi valssi / Nordfjordhallingen / Tutskovi / Sana on vapaa!