Rauno Nieminen: Soitinten tutkiminen rakentamalla. Esimerkkinä jouhikko

Kuvaus

Rauno Nieminen blev musikdoktor från Sibelius-Akademin i november 2008. Hans forskning handlar om att utveckla en metod för kopiering av historiska instrument med forskning och framställning av kopior som mål. Forskningen gäller inte enbart instrumentet i sig utan också dess historia, musiken, forskningshistorian, omgivningen och spelandet. Tyngdpunkten ligger på utvecklandet av kopieringsmetoder, men forskningen erbjuder också ny information om jouhikkon, som är forskningens temainstrument.