Suomi – Sveitsi, Sovituksia kanteleelle, hackbrettille ja muille soittimille

Kuvaus

Nuottikirja ”Suomi – Sveitsi, Sovituksia kanteleelle, hackbrettille ja muille soittimille” on kokoelma sveitsiläistä kansanmusiikkia sovitettuna kanteleelle ja suomalaista kansanmusiikkia sovitettuna hackbrettille. Projektin ovat toteuttaneet sveitsiläinen pitkän linjan hackbrett-opettaja Ruedi Bischoff sekä kanteleensoittajat Kirsi Jacot ja Anna Kattainen. Runsas nuottimateriaali houkuttelee tutustumaan sveitsiläiseen kansanmusiikkiin, mutta mahdollistaa myös tuttujen suomalaisten kansanmusiikkikappaleiden soittamisen. Kantelesovitukset soveltuvat pääosin koneistokanteleelle sekä osittain myös kotikanteleelle ja 11-kielisen kanteleen sekatyylitekniikalle, opetusnäkökulmaa unohtamatta. Kanteleen lisäksi kappaleet sopivat hyvin myös muille instrumenteille. Kirjan kuvituksesta vastaa Coralie Spätig.

Shortly in English

The sheet music book "Finland - Switzerland, Arrangements for kantele, hackbrett and other instruments" is a collection of Swiss folk music arranged for kantele and Finnish folk music arranged for hackbrett. The project has been carried out by long-time Swiss hackbrett teacher Ruedi Bischoff and kantele musicians Kirsi Jacot and Anna Kattainen. The abundant sheet music entices you to get to know Swiss folk music, but also enables you to play familiar Finnish folk music pieces. The kantele arrangements are mainly suitable for concert kantele and partially also for home kantele and mixed style technique of 11-string kantele, without forgetting the teaching aspect. In addition to the kantele, the songs are also suitable for other instruments. Coralie Spätig is responsible for the book's illustrations.

Kort på Svenska

Notboken "Finland - Schweiz, arrangemang för kantele, hackbrett och andra instrument" är en samling schweizisk folkmusik arrangerad för kantele och finsk folkmusik arrangerad för hackbrett. Projektet har genomförts av den mångårige schweiziska hackbrettläraren Ruedi Bischoff och kantelespelarna Kirsi Jacot och Anna Kattainen. De rikliga noterna lockar dig att lära känna schweizisk folkmusik, men ger dig också möjlighet att spela bekanta finländska folkmusikstycken. Kantelearrangemangen lämpar sig främst för konsert kantele och delvis även för hemmakantele och mixed style-teknik av 11-strängad kantele, utan att glömma undervisningsaspekten. Förutom kantele passar styckerna även till andra instrument. Coralie Spätig ansvarar för bokens illustrationer.