Suomiklezmer 2

Kuvaus

Sampo Lassila Narinkka –yhtyeen kolmas albumi on kiintymyksenosoitus Itä-Helsingille. Sen elämänmakuisille kaupunginosille, niiden tarinoille, luonnolle ja ihmisille. Näiden vastapainoksi, liittämään tämä uusi musiikki eurooppalaisen menneen maailman klezmerin historiavirtaan, sovitttui perinteisen klezmerohjelmiston kappaleita: kauniita, reheviä, osa jollain tasolla tähänkin aikaan kiinnittyviä. Itä-Helsinki on yhdistelmä karuutta ja kauneutta. Se ei ole se paremmin toimeentulevien ihmisten Helsinki, jota muu Suomi hieman naureskelee, ehkä vähän kadehtiikin. Se on juureva, vähän pelottavakin, Helsingin Harlem. Se on Lähiö-Suomi, monen Suomi. Mutta voiko Itä-Helsingin luonnetta ja paikkoja edes kuvata suomalaisen uuden klezmermusiikin avulla? No, syntyi sarja kappaleita: East Helsinki Suite, klezmerkuvia Itä-Helsingistä. Musiikissa on elävän soiton live -henki vahvasti läsnä. Äänet ovat vain akustisia, sähkösoittimia ei käytetä. Itä-Helsingin autenttiset äänimaisemat asettavat välillä kuulijaa kulloisenkiin maisemaan, vaikkapa Roihuvuoren Alepaan tai aamuyöhön toukokuisessa Vartioharjussa. Levyn kappaleet, Itä - Helsingin äänimaisemat, kuvat, layout ja kappaleiden taustatarinat (www.narinkka.com -sivulla) luovat kokonaisuuden, joka on enemmän kuin vain kokoelma kappaleita - se pyrkii kunnioittamaan ja jatkamaan todellisten albumien perinnettä. Tervetuloa Itä-Helsinkiin.

Shortly in English

The third album of the Sampo Lassila Narinkka band is a tribute to East Helsinki. For its lively neighbourhoods, their stories, nature and people. As a counterpoint, to tie this new music to the history of klezmer in the European past world, songs from the classic klezmer repertoire were chosen: beautiful, luscious, and some of which are still relevant to this time on some level. East Helsinki is a combination of ruggedness and beauty. It is not the Helsinki of better-off people that the rest of Finland laughs at a little, maybe even envies. It is rooted, even a little scary, Harlem of Helsinki. But can the character and places of East Helsinki even be described with the new Finnish klezmer music? A series of songs was born: East-Helsinki Suite, klezmer images from East Helsinki. The spirit of live playing is strongly present in the music. The sound is only acoustic, no electric instruments are used. The authentic sound- scapes of East Helsinki can place the listener in different landscapes, for example in Roihuvuori’s Alepa or in Vartioharju during May in small hours. Welcome to East Helsinki.