Tell Me The Story Again

Kuvaus

Laulut ovat pieniä tarinoita, levy on kirja kerrottuna musiikin keinoin. Tarinat ovat voimakkaita. Ne voivat lohduttaa, auttaa muistamaan, unohtamaan ja yhdistämään. Tarinat ovat kuin muistoja, niitä ei voi ottaa meiltä pois, mutta ne voivat muuttua. Jenny Räisänen kirjoitti albumin nimikkolaulun noin kaksi vuotta sitten. Siinä tarinalla on keskeinen rooli kertojan elämässä, joka kerrotaan elämän eri vaiheissa. Jokainen laulu levyllä on tarina, johon kuulija voi samaistua. Kun tarina saa musiikillisen muodon, se kertoo enemmän kuin sanat voivat kertoa. Se välittyy henkilökohtaisena ja ainutlaatuisena tunteena ihmiseltä ihmiselle.

Shortly in English

Songs are small stories, album is a book told through music. Stories are powerful. They can comfort, help remember, forget and connect. Stories are like memories, they can't be taken away from us, but they can change. Jenny Räisänen wrote the title song for the album about two years ago. In that, the story plays a central role in the narrator's life. The story is told in different stages of life. Also, every song on the album is a story that the listener can relate to. When a story takes musical form, it says more than words can. It is transmitted as a unique and personal feeling from human to human.