Luvut esiin! -kysely 2021-2022 alkaa

Tervetuloa vastaamaan KamuKannan Luvut esiin! -kyselyyn.

Vastauslinkki kyselyyn

Tämä kysely on tarkoitettu kaikille kansanmusiikin, kansantanssin tai niihin liittyen soitinrakennustoiminnan ja puku- ja tapaperinteen parissa toimiville organisaatioille (yhdistykset, järjestöt, seurat, oppilaitokset, säätiöt, yritykset jne.), työryhmille ja muille tahoille. Kaikki lähettävät vastauksensa saman linkin kautta. Kyselyyn tulee vastata toukokuun 2023 loppuun mennessä.

Olemme vuosia puhuneet eri yhteyksissä, kuinka tärkeä olisi tietää tarkemmin, mitä toimintamme tarkoittaa numeroissa. Monet meistä saavat kysymyksiä, kuten ”Kuinka monta kansantanssin harrastajaa Suomessa on?” tai ”Paljonko tapahtumissanne käy yleisöä?”, mutta kenelläkään ei ole esittää näihin vastauksia. Jo nyt rahoittajat haluavat tietää tarkemmin toimintamme laajuudesta, ja tällaisen tilastotiedon merkitys kasvaa entistä enemmän tulevaisuudessa, kun avustusten määrä vähenee ja niistä kilpailu kovenee. On todella tärkeää, että kaikki vastaavat tähän kyselyyn, jotta saamme kentästämme mahdollisimman tarkan kuvan. Näillä luvuilla voimme osoittaa alamme tärkeyttä myös muille yhteistyökumppaneille. Jokainen vastaamatta jätetty kysely heikentää tulosten käyttöarvoa. Kyselyn tulokset ovat Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen, KEK:in kautta meidän kaikkien käytettävissä. Tämä kysely on siis hyödyksi myös teille itsellenne, kun raportoitte toiminnastanne eri tahoille tai haette rahoitusta.

KEK tekee tämän kyselyn nyt toista kertaa. Kysymme lukuja vuosilta 2021 ja 2022. Ensimmäisellä kyselyllä kartoitettiin vuosien 2019 ja 2020 lukuja, jotta saamme tilastoihin mukaan yhden normaalin vuoden ennen koronaa ja sitten pandemian aiheuttamat muutokset. Mikäli et ole vastannut ensimmäiseen kyselyyn, mutta haluaisit sen tehdä, ole yhteydessä KEK:in toiminnanjohtajaan. Ymmärrämme, että vastaaminen vaatii resursseja, mutta pyydämme huomioimaan, että alaa koskevat kokonaisluvut ovat käyttökelpoisia vasta, kun kaikki ovat siihen vastanneet.

Jos kyselyssä kysyttäviä tarkkoja tietoja on vaikea saada, ARVIO RIITTÄÄ. Pääasia on, että saamme kerättyä tietoa niin paljon kuin mahdollista. Mukana on avoimia kenttiä, joihin voit kertoa, miten olet luvut arvioinut. Se auttaa yhteenvedon tekemisessä.

Täytä kysely organisaatiosi / tahosi itse järjestämästä toiminnasta ja organisaation omista luvuista. Esim. kattojärjestö ei syötä jäsenjärjestön lukuja, vaan jokainen alajärjestö täyttää kyselyn omaa toimintaansa koskien. Täytä kysely myös toimintaasi koskevin SOVELTUVIN OSIN. Esim. jos et järjestä tapahtumia tai ammatillista koulutusta, ei sinun tarvitse vastata kyseisiin kohtiin. Jos jokin kohta ei täysin sovellu toimintaasi, voit soveltaa tai lisätä tiedot viimeiseen ”Muu toiminta” kohtaan.

Kyselyssä olevat osa-alueet ovat
1. Perustiedot (Kaikille pakollinen)
2. Talous ja hallinto (Kaikille pakollinen)
3. Tapahtumat
4. Koulutus- ja kurssitoiminta
5. Ammatillinen koulutus
6. Tutkimus
7. Julkaisut
8. Muu toiminta (ei mikään yllä olevista)
9. Palaute tästä kyselystä

Jos huomaat, että kyselystä puuttuu jokin tärkeä osa-alue, tai haluat antaa muuten palautetta, laita viestiä osoitteella toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. Kyselyä koskevissa kiireellisissä kysymyksissä voit lähettää tekstiviestin/soittaa toiminnanjohtaja Hanna Poikelalle 040-7786358.

Luvut esiin!