Emmi Kujanpää: Bul­ga­ria­lai­nen kan­san­lau­lu – nais­ten voi­mal­li­nen lau­lu­pe­rin­ne

Kuvaus

“Väitöskirjassani tarkastelen etnografisin menetelmin, millaisia kehollisia ja tunnepitoisia kokemuksia voimakasääninen ja ornamentoitu, pääasiassa naisten esittämä bulgarialainen kansanlaulutyyli sen esittäjissä synnyttää. Samalla pyrin analysoimaan bulgarialaisen kansanlaulun esittämisen ja sukupuolen rakentumisen välisiä suhteita. Myös oma bulgarialaiseen kansanlauluun liittyvä muusikkotyöskentelyni on osana tutkimusta.” Emmi Kujanpää on bulgarialaiseen kansanlauluun erikoistunut muusikko ja opettaja sekä musiikkitieteen väitöskirjatutkija humanistisessa tiedekunnassa. Hän on työskennellyt bulgarialaisen kansanlaulun kentällä yli 10 vuoden ajan. Emmi tekee tutkimuksellista ja taiteellista yhteistyötä bulgarialaisen Grammy-palkitun Le Mystère des Voix Bulgares -kuoron kanssa. Video on kuvattu Uuden tiedon klubilla Tiedekulmassa 2.11.2021. Uuden tiedon klubi on tapahtumasarja, jossa Helsingin yliopiston tutkijat kertovat uusimmasta tutkimuksestaan.