Esimerkki runosävelmien soittamisesta 5-kielisellä kanteleella

Kuvaus

Pari esimerkkiä runosävelmien soittamisesta viisikielisellä kanteleella.

Shortly in English

Two examples of how to play runosong melodies on the five string kantele.

Kort på Svenska

Två exempel på hur man spelar runosongmelodier på femsträngad kantele.