Folk it! -leiri Tikkurilassa

Kuvaus

Tule mukaan soittamaan kansanmusiikkia Folk it! -leirille! Folk it! -leirit järjestetään yhteistyössä viiden uusmaalaisen musiikkiopiston kanssa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki innokkaat soittajat myös järjestävien musiikkiopistojen ulkopuolelta! Opetuskielinä leireillä ovat suomi ja ruotsi. Leiri on tarkoitettu kaikille 12–18-vuotiaille musiikin harrastajille. Folk it! -leireillä pääset tutustumaan kansanmusiikkiin ja soittamalla muiden kanssa opit akustisten instrumenttien mahdollisuuksista bändisoittimina. Bonuksena saat paljon uusia ystäviä ja opit uusia biisejä! Voit myös rohkeasti kokeilla omia ideoitasi luovassa ja kannustavassa ympäristössä. Ehkäpä perustat oman bändin! Leireillä soitetaan eri kokoisissa kokoonpanoissa. Kaikkien yhteisen ison orkesterin lisäksi leiriläisistä muodostetaan pienyhtyeitä, joissa osallistujat saavat enemmän vastuuta yhtyeen jäseninä sekä mahdollisuuden kokeilla ja toteuttaa omia ideoita. Osana jokaista leiriä on myös mukaansatempaava tanssityöpaja yhteistyössä Nordic Dance Helsingin kanssa. Lisätietoa Nordic Dance Helsingistä: https://www.nordicdancehelsinki.com/ Seuraava Folk it! -leiri järjestetään 29.9-1.10.2023 Vantaan musiikkiopiston tiloissa Tikkurilassa. Leiri alkaa perjantaina koulun jälkeen ja lauantaina sekä sunnuntaina opetusta on klo 10-17 välisenä aikana. Leirin aikatauluissa huomioidaan julkinen liikenne Helsingistä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan leirikirjeessä ilmoittautumisajan päätyttyä. Leirin hinta on järjestävien oppilaitosten oppilaille 50€ ja muille 70€. Hinta sisältää välipalat kaikkina päivinä, keittolounaan lauantaina ja sunnuntaina sekä materiaalit. Leireillä soitettavaan musiikkityyliin soveltuvat luontevimmin seuraavat soittimet: viulu, alttoviulu, sello, basso (sekä kontra- että sähköbasso), kitara ja muut kielisoittimet, piano, harmooni, haitari, kanteleet, puupuhaltimet ja perkussiot. Jotta työskentely pienryhmissä sujuisi, on osallistujien hallittava soittimensa tarpeeksi hyvin. Nuottien nimet tulee tietää ja löytää omasta soittimesta. Kitaristien ja kosketinsoittajien tulisi myös osata perussointumerkit. Sujuvasta nuotinlukutaidosta on apua! Soitinvalinnassa tulee ottaa huomioon seuraavia asioita: Sinulla täytyy olla mukana oma soitin ja siihen tarvittavat varusteet. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta tuoda omaa soitinta (esimerkiksi pianistit), ole yhteydessä leirin järjestäjiin. Leirillä soitetaan akustisesti. Mikäli soittimesi vaatii vahvistusta ole yhteydessä järjestäjiin. Jos olet epävarma, soveltuuko soittimesi leirille, ole yhteydessä järjestäjiin. Ilmottauttuminen alkaa pe 1.9. ja päättyy to 21.9.2023 Kaikissa kysymyksissä ota yhteyttä: folkit2021@gmail.com

Kort på Svenska

Kom med och spela folkmusik till Folk it! -lägret! Folk it! -lägren arrangeras som ett samarbete mellan fem nyländska musikinstitut och även elever från andra musikinstitut är välkomna med. Som undervisningsspråk används både finska och svenska. Lägren riktar sig till ungdomar i åldern 12 – 18 år. På Folk it! -lägren spelar vi folkmusik och genom att spela med andra lär du dig mer om akustiska instrumentens möjligheter som bandinstrument. Som bonus får du många nya vänner och så lär du dig nya låtar. Du kan också modigt prova dina egna idéer i en trygg och kreativ atmosfär. Kanske du till och med grundar ditt eget band! På kurserna spelar vi i ensembler med olika storlek, både i stora orkestrar samt i små grupper där deltagarna får mer ansvar och möjlighet att pröva sina egna idéer. Som en del i varje läger är också en inspirerande dans-workshop i samarbete med Nordic Dance Helsinki. Tilläggsinformation om Nordic Dance Helsinki: https://www.nordicdancehelsinki.com/ Nästa Folk it! läger ordnas 29.9.-1.10.2023 i Vanda musikinstitut i Tikkursby. På fredag börjar lägret efter skolan och på lördag och söndag har vi undervisning mellan 10 och 17. Scheman för kurssen skickas i kursbrevet efter anmälningstiden är över. Kursavgiften är 50€ för deltagande musikskolors elever och 70€ för alla andra. Priset inkluderar kursmaterialet, mellanmål alla dagar samt en sopplunch på lördag och söndag. Följande instrument lämpar sig bäst med tanke på musikstilen: violin, altviolin, cello, kontrabas eller elbas, gitarr och andra stränginstrument, piano, harmonium, dragspel, kantele, träblåsinstrument och slagverk. För att arbetet i de små grupperna skall fungera bör du kunna spela på en tillräcklig nivå. Du bör känna till noternas namn och hitta dem på ditt instrument. Gitarristerna och pianisterna bör också känna till de grundläggande ackordbeteckningarna. Det är till stor hjälp om du kan läsa noter rätt så flytande. I valet av instrument ber vi dig vara uppmärksam på följande saker: Du skall ha med dig ditt eget instrument och den utrustning instrumentet behöver. Om du inte kan ta med ditt eget instrument (t.ex. pianisterna) ber vi dig vara i kontakt med kursens arrangörer. På kurserna spelar vi akustiskt. Om ditt instrument behöver förstärkning ber vi dig vara i kontakt med arrangörerna. Om du är osäker på om ditt instrument passar för den här kursen ber vi dig vara i kontakt med arrangörerna. Anmälningen börjar fredagen 1.9. och stängs torsdagen 21.9.2023 Frågor kan riktas till: folkit2021@gmail.com