Folk it! -leiri

Kuvaus

Folk it! -leirit järjestetään yhteistyössä kuuden uusmaalaisen musiikkiopiston kanssa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki innokkaat soittajat myös järjestävien musiikkiopistojen ulkopuolelta. Opetuskielet leireillä ovat suomi ja ruotsi. Leiri on tarkoitettu kaikille 12–18 -vuotiaille musiikin harrastajille. Folk it! -leireillä pääset tutustumaan kansanmusiikkiin ja soittamalla muiden kanssa opit akustisten instrumenttien mahdollisuuksista bändisoittimina. Kaikkien yhteisen ison orkesterin lisäksi leiriläisistä muodostetaan pienyhtyeitä, joissa osallistujat saavat enemmän vastuuta yhtyeen jäseninä sekä mahdollisuuden kokeilla ja toteuttaa omia ideoita. Osana jokaista leiriä on myös mukaansatempaava tanssityöpaja yhteistyössä Nordic Dance Helsingin kanssa. Lisätietoa Nordic Dance Helsingistä: https://www.nordicdancehelsinki.com/ Ensimmäinen leiri järjestetään Helsingin Käpylässä 5.-8.8.2021. Leirin hinta on järjestävien oppilaitosten oppilaille 40€ ja muille 60€. Hinta sisältää välipalat ja keittolounaan kaikkina päivinä sekä materiaalit. Ilmoittautuminen leirille avataan 10.5.2021. Ilmoittauduthan 25.7.2021 mennessä! Leireillä soitettavaan musiikkityyliin soveltuvat luontevimmin seuraavat soittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontra- ja sähköbasso, kitara ja muut kielisoittimet, piano, harmooni, haitari, kanteleet, puupuhaltimet ja perkussiot.

Kort på Svenska

Folk it-lägren arrangeras som ett samarbete mellan sex nyländska musikinstitut och även elever från andra musikinstitut är välkomna med. Som undervisningsspråk används både finska och svenska. Lägren riktar sig till ungdomar i åldern 12 - 18 år. På Folk it - lägren spelar vi folkmusik och genom att spela med andra lär du dig mer om akustiska instrumentens möjligheter som bandinstrument. Som bonus får du många nya vänner och så lär du dig nya låtar. Du kan också modigt prova dina egna idéer i en trygg och kreativ atmosfär. Kanske du till och med grundar ditt eget band! På kurserna spelar vi i ensembler med olika storlek, både i stora orkestrar samt i små grupper där deltagarna får mer ansvar och möjlighet att pröva sina egna idéer. Som en del i varje läger är också en inspirerande dans-workshop i samarbete med Nordic Dance Helsinki. Tilläggsinformation om Nordic Dance Helsinki: https://www.nordicdancehelsinki.com/ Första lägret ordnas i Kottby, Helsingfors 5.-8.8.2021. Kursavgiften är 40€ för deltagande musikinstituts elever och 60€ för alla andra. Priset inkluderar mellanmål alla dagar, en sopplunch och kursmaterialet. Anmälningen börjar 10.5. och pågår ända till 25.7. Följande instrument lämpar sig bäst med tanke på musikstilen: violin, altviolin, cello, kontrabas eller elbas, gitarr och andra stränginstrument, piano, harmonium, dragspel, kantele, träblåsinstrument och slagverk.