Itämeren aalloilla – Jouhikkoimprovisaatioita ja 1600-luvun pohjoista jousimusiikkia

Kuvaus

Itämeren aallot Jouhikkoimprovisaatioita ja 1600-luvun pohjoista jousimusiikkia Albrici–Baltzar–Buxtehude–Capricornus–Farina–Furchheim–Heinonen–Jarzebski–Schmelzer–Tunder Ilkka Heinonen, jouhikko ja violone Marianna Henriksson, kosketinsoittimet ja liidaus Suomalainen barokkiorkesteri Marianna Henriksson, ohjelmasuunnittelu Itämeren aallot on Suomalaisen barokkiorkesterin jousiyhtyeen ja jouhikon vuoropuhelulle rakentuva ohjelma. Konserttikokonaisuudessa kuullaan 1600-luvun musiikkia Itämerta ympäröivissä maissa asuneilta säveltäjiltä sekä alueella julkaistua musiikkia, erityisesti Uppsalan Düben-kokoelmasta löytyviä kappaleita. Kokoelman harvinaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi runsaan jousisoinnin herkulliset kappaleet Samuel Capricornukselta, Franz Tunderilta ja Vincenzo Albricilta. Itämeren rannalla asteli myös italialainen Carlo Farina oleskellessaan Gdanskissa (Danzig) 1630-luvulla. Jousiyhtyemusiikin kanssa lomittain asettuvat llkka Heinosen osin perinteisiin jouhikkosävelmiin perustuvat improvisaatiot. Jouhikko on jousella soitettava lyyrasoitin, jonka historia Itämeren alueella ulottuu keskiajalle ja jonka kukoistus ajoittunee samaan aikakauteen konsertissa kuultavien jousiyhtyekappaleiden kanssa. Jouhikon soittoperinne säilyi Karjalassa ja Viron länsirannikolla 1900-luvun alkupuolelle asti, kunnes uudet soittimet syrjäyttivät jouhikon, ja soitin vaipui unohduksiin. 1900-luvun loppupuolelta lähtien jouhikonsoitto on kokenut renessanssin, ja vuosisadan alun nuotinnosten sekä arkistoäänitteiden avulla soittoperinne on voitu herättää jälleen eloon. Heinonen on tutkinut myöhäisrenessanssin ajan musiikin esittämiskäytäntöjen yhdistämistä karjalaiseen jouhikkomusiikkiin. Tässä konsertissa Itämeren soinnit asettuvat yhteyteen, joka syntyy tämän päivän periodi- ja kansanmuusikoiden välisestä dialogista. Ohjelma on kuin yksi iso aalto, joka kutsuu hiljentymään ja syventymään. FiBOn taiteellinen suunnittelija Marianna Henriksson ja jouhikkospesialisti Ilkka Heinonen alustavat konsertin Ritarihuoneella 13.3. kello 18–18.30.

Shortly in English

The waves of the Baltic Sea is a programme built upon dialogue between a string ensemble from the Finnish Baroque Orchestra and the instrument jouhikko (bowed lyre). The concert programme consists of music from the 17th century by composers living in countries by the shores of the Baltic Sea as well as music published in the area, especially works found in the Düben collection in Uppsala. Among the rarities of the collection, there are rich sounding works for strings by Samuel Capricornus, Franz Tunder and Vincenzo Albrici. The Italian composer Carlo Farina also walked on the shores of the Baltic Sea during his stay in Gdansk (Danzig) during the 1630’s. Juxtaposed with the music for string orchestra we have Ilkka Heinonen’s improvisations, partly based on traditional melodies for the jouhikko.

Kort på Svenska

Östersjöns vågor är ett program som bygger på dialog mellan Finländska barockorkesterns stråkensemble och stråkharpan. Konserthelheten bjuder på musik från 1600-talet av tonsättare som bott i länder kring Östersjön och musik som publicerats i området, speciellt verk som hittats i Dübensamlingen i Uppsala. Till samlingens rariteter hör till exempel rikt klingande stråkverk av Samuel Capricornus, Franz Tunder och Vincenzo Albrici. Även italienaren Carlo Farina promenerade längs Östersjöns strand medan han vistades i Gdansk (Danzig) under 1630-talet. Sida vid sida stråkorkestermusiken ställs Ilkka Heinonens improvisationer, delvis baserade på traditionella stråkharpamelodier.