Johanna Juhola: Conversations with Everyday Ensemble: Tramsposition

Kuvaus

Johanna Juhola esittelee videosarjallaan tapaansa havaita musiikkia tai mahdollisia musiikin elementtejä arkisessa ympäristössään. Nämä ympäristön äänet ovat toimineet inspiraationa sävellyksille ja videoiden solisteina toimivat mm. raitiovaunut, tanssijat suhinoiden ja tömähdyksineen sekä piippailevat kodinkoneet. Videosarjan osat ovat Tramsposition, White Noises ja Micro Wave + House Band. Se on osa Juholan taiteellista jatkotutkintoa Sibelius-Akatemian MuTri-tohtorikoulussa. Tramsposition ”Kallion kaupunginosassa Porthaninkadulta Viidennelle Linjalle kaartaessaan raitiovaunut tuottavat ulvovan äänen, joka on vakiintunut osa Kanta-Helsingin äänimaisemaa. Tämä ulvonta on kotini avonaisten ikkunoiden kautta usein tullut osaksi soitonharjoitteluani. Eräänä kertana raitiovaunujen sävelkorkeudet osuivat niin sopivasti osaksi harjoittelemani kappaleen harmoniaa, että ne muuttuivat osaksi musiikkia. Tämän jälkeen olikin enää lähes mahdotonta kuunnella raitiovaunuja kuvittelematta äänen ympärille jonkinlaista musiikillista kehystä. Tramsposition -videolla yritän välittää näitä tunnelmia.” Johanna Juhola Tramsposition -musiikkivideosta

Shortly in English

Through her video series, Johanna Juhola demonstrates her way of observing music or potential musical elements in her everyday surroundings. These sounds have served as an inspiration to the compositions, and soloists in the videos include trams, dancers along with their rustles and thumps, and beeping domestic appliances. The titles of the videos are Tramsposition, White Noises & Micro Wave + House Band. The video series is part of Juhola’s doctoral degree that she is completing at the Sibelius Academy’s MuTri Doctoral School. “When a tram turns from Porthaninkatu to Viides Linja in the neighbourhood of Kallio, it makes a howling sound that is an established part of the soundscape of downtown Helsinki. This howling often enters through the windows that I keep open in my home and joins me in my practice. This one time, the pitch of the tram matched the harmony of the song that I was practising so perfectly that it almost became a part of the music. After this, it has been almost impossible to listen to the trams without imagining them inside some sort of a musical context. In this Tramsposition video, I try to recreate that atmosphere.” Johanna Juhola about Tramsposition