JuuriJuhla-RotFest: MeNaiset, JPP & Panu Savolainen – Laulun lumoa ja svengin hurmosta

Kuvaus

MeNaiset-lauluyhtye syntyi Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osastolla syksyllä 1992. Yhtyeen jäsenet ovat perehtyneet laajasti Suomen, sukukansojemme sekä lähialueiden laulumusiikkiin. MeNaisten musiikissa yhdistyy suomalais-ugrilaisten kansojen laulut, uudet sävellykset ja sovitukset sekä ääni-improvisaatio. Konsertissa kuullaan suomalaisia, virolaisia, vienankarjalaisia, inkeriläisiä, mordvalaisia ja vepsäläisiä niin perinteisiä kuin sovitettuja lauluja, itkuja ja loitsuja sekä MeNaisten jäsenten omia sävellyksiä. MeNaiset-yhtyeessä laulaa: Eila Hartikainen, Maari Kallberg, Anneli Kont, Sirkka Kosonen, Anna-Kaisa Liedes ja Outi Pulkkinen. Svengistä ei ole pulaa, kun maamme legendaarisin kansanmusiikkiyhtye JPP yhdistää voimansa jazzin puolelta paremmin tunnetun vibrafonisti Panu Savolaisen kanssa. Jazzimprovisointia sekä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloonkin listattua kaustislaista viulunsoittoperinettä yhdistelevä ohjelmisto koostuu Panu Savolaisen tuoreempien sävellysten lisäksi niin JPP:n klassikkokappaleista kuin vuonna 2020 toteutusta Charlie Parker -ohjelmistostakin. Sellosalin konserttisaliin raivataan tilaa tanssimiselle! Katsomo myydään numeroimattana. Tanssikansa siis paikalle myös! Liput 23 /18 € + tilausmaksu (alk. 1,50 €), Lippupiste. Kaikukorttitapahtuma https://www.lippu.fi/artist/juurijuhla/ Sellosali Kesto klo 19.00-21.20, sis. väliaika 20 min Konsertin jälkeen jatketaan pelimannijamien tunnelmissa viereisessä Ravintola Basessa: kello 21 alkavia jameja isännöi Konepajanpuisto-orkesteri. Tervetuloa niin soittajat kuin yleisökin!

Shortly in English

The MeNaiset singing group was born in the folk music department of the Sibelius Academy in the fall of 1992. The members of the group are extensively familiar with the vocal music of Finland, our ethnic groups and neighboring regions. MeNainte’s music combines the songs of the Finno-Ugric peoples, new compositions and arrangements, and sound improvisation. The concert will feature Finnish, Estonian, Viennese-Karelian, Inger, Mordovian and Vepsa traditional and adapted songs, laments and spells, as well as MeNainte members’ own compositions. The singers in the MeNaiset group are: Eila Hartikainen, Maari Kallberg, Anneli Kont, Sirkka Kosonen, Anna-Kaisa Liedes and Outi Pulkkinen. There is no shortage of svengi when our country’s most legendary folk music group JPP joins forces with the better-known jazz vibraphonist Panu Savolainen. The repertoire, which combines jazz improvisation and the Kaustian violin playing tradition, which is also listed on the UNESCO list of intangible cultural heritage, consists of Panu Savolainen’s more recent compositions as well as JPP’s classic pieces as well as the Charlie Parker repertoire, which will be implemented in 2020. We are making room for dancing in the cello hall’s concert hall! So the dancing people will be there too! Tickets €23 / €18 + order fee (from €1.50), Lippupiste. Kaikukortti event Sello Hall Duration from 19:00 to 21:20, incl. Intermission 20 min After the concert, we continue in the atmosphere of jams in the Restaurant Base: the jams starting at 9 pm are hosted by the Konepajanpuisto orchestra. Welcome both musiciand and the audience!

Kort på Svenska

ånggruppen MeNaiset föddes på Sibelius-Akademins folkmusikavdelning hösten 1992. Medlemmarna i gruppen är väl förtrogna med sångmusiken i Finland, våra folkgrupper och närliggande regioner. MeNaiset-gruppens musik kombinerar sånger från de finsk-ugriska folken, nya kompositioner och arrangemang och ljudimprovisation. Konserten kommer att innehålla finska, estniska, wiensk-karelska, Inger, mordovianska och vepsa traditionella och anpassade sånger, klagor och besvärjelser, samt MeNaiset-medlemmarnas egna kompositioner. Sångarna i MeNaiset-gruppen är: Eila Hartikainen, Maari Kallberg, Anneli Kont, Sirkka Kosonen, Anna-Kaisa Liedes och Outi Pulkkinen. Det råder ingen brist på svengi när vårt lands mest legendariska folkmusikgrupp JPP slår sig samman med den mer kända jazzvibrafonisten Panu Savolainen. Repertoaren, som kombinerar jazzimprovisation och Kaustian violinspelstradition, som också finns med på Unescos lista över immateriella kulturarv, består av Panu Savolainens nyare kompositioner samt JPP:s klassiska stycken samt Charlie Parker-repertoaren, som kommer att genomföras 2020. Salen säljs onumrerad. Vi gör plats för dans i cellohallens konsertsal! Så det dansande folket kommer att vara med också! Biljetter €23 / €18 + beställningsavgift (från €1,50), Lippupiste. Kaikukorttihändelse Sellosalen Längd 19:00 till 21:20, inkl paus 20 min Efter konserten fortsätter vi i en atmosfär av hasardspel i den intilliggande restaurangbasen: Konepajanpuisto-orkestern står som värd för sylten Efter konserten fortsätter vi i en atmosfär av spelmansjam i den intilliggande restaurang Base: Konepajanpuisto-orkestern står som värd för jam som börjar kl. 21.00. Välkomna både spelmän och publik!