KamuKannan aamukahvit tammikuu

Kuvaus

KamuKannan aamukaffit Tervetuloa ensimmäisille kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteisille aamukaffeille zoomin välityksellä perjantaina 29.1.2021 klo 9-10. Linkki: https://uniarts.zoom.us/j/66781549767 Aamukaffit on koko kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteinen kuukausittainen keskustelufoorumi, jossa voidaan nostaa keskusteluun ajankohtaisia yhteisiä aiheita. Ensimmäisten kaffien aiheena on striimaus. Aiheesta tulee lyhyesti alustamaan videotuotannon ammattilainen Jarmo Romppanen Vauhtiluiska Oy:stä (https://vauhtiluiska.com/). Jaetaan omia kokemuksiamme ja hyviä vinkkejä aiheesta toistemme tueksi. Tulevien kaffien aiheita voi ehdottaa keskustelun lomassa tai lähettää sähköpostitse toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. Aamukaffit ovat koko kentälle avoimet, mutta Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) jäsenjärjestöt voivat varata aamukaffien vetovastuuvuoroja. KEK tarjoaa zoom-linkin ja henkilökunnasta on aina joku mukana keskusteluissa. Aamukaffien tavoitteena on lisätä alan sisäistä keskustelua ja tarjota epävirallista ja matalankynnyksen foorumia yhteisten asioiden käsittelyyn. Aamukaffit järjestetään aina kuukauden viimeinen perjantai klo 9-10 toukokuun loppuun saakka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä. KamuKannan aamukaffit järjestää Kansanmusiikin ja Kansantanssin edistämiskeskus (KEK), joka ylläpitää alan yhteistä tietopankki-sivustoa, www.kamukanta.fi.

Shortly in English

KamuKanta morning coffee Welcome to the first joint morning coffees in the field of folk music and folk dance via zoom on Friday, January 29, 2021 from 9-10. Link: https://uniarts.zoom.us/j/66781549767 Morning coffees are common monthly discussion forums in the field of folk music and folk dance, where current common topics can be raised to the discussion. The subject of the first coffees is streaming. Jarmo Romppanen from Vauhtiluiska Oy (https://vauhtiluiska.com/), a video production professional, will briefly introduce the topic. Let’s share our own experiences and good tips on the subject to support each other. Topics for future cafes can be suggested during the discussion or sent by e-mail to toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. Morning coffees are open to the entire field, but the member organizations of the Promotion centre for Finnish folk music and folk dance (KEK) can book morning coffee draws. KEK provides a zoom link and there is always someone on the staff involved in the discussions. The aim of the morning coffees is to increase the debate within the field and to provide an informal and low-threshold forum for dealing with common issues. Morning coffees are held on every last Friday of the month from 9-10 until the end of May. Welcome to discuss! There is no need to register beforehand. KamuKanta morning coffees are organized by the Promotion centre for Finnish Folk Music and Folk Dance (KEK), which maintains also the common database site in the field, www.kamukanta.fi.