KamuKanta-kaffit helmikuu

Kuvaus

Ensimmäisellä kerralla KamuKannan aamukaffit nimellä järjestetty tilaisuus sai yleisön ehdotuksesta nyt uuden jämäkämmän nimen ja on tästä eteenpäin KamuKanta-kaffit! Tervetuloa toisille kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteisille kaffeille zoomin välityksellä perjantaina 26.2.2021 klo 9-10. Linkki kaffeille: https://uniarts.zoom.us/j/66887153127 KamuKanta-kaffit on koko kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteinen kuukausittainen keskustelufoorumi, jossa voidaan nostaa keskusteluun ajankohtaisia yhteisiä aiheita. Helmikuun kaffeilla jatketaan keskustelua 20.2. järjestettävän FolkForumin teemoista: Kansanmusiikki ja kansantanssi politiikan välineenä - moniäänistä kenttää rakentamassa. Tulevien kaffien aiheita voi ehdottaa keskustelun lomassa tai lähettää sähköpostitse toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta-kaffit järjestää Kansanmusiikin ja Kansantanssin edistämiskeskus (KEK), joka ylläpitää alan yhteistä tietopankki-sivustoa, www.kamukanta.fi. Kaffit ovat koko kentälle avoimet ja KEK:n jäsenjärjestöt voivat varata aamukaffien vetovastuuvuoroja. KEK tarjoaa zoom-linkin ja henkilökunnasta on aina joku mukana keskusteluissa. Kaffien tavoitteena on lisätä alan sisäistä keskustelua ja tarjota epävirallista ja matalankynnyksen foorumia yhteisten asioiden käsittelyyn. KamuKanta-kaffit järjestetään aina kuukauden viimeinen perjantai klo 9-10 toukokuun loppuun saakka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.

Shortly in English

The event, which was organized for the first time under the name KamuKanta morning coffee, was now given a new name at the suggestion of the audience and will be KamuKanta-kaffit (coffee) from now on! Welcome to the second joint coffees in the field of folk music and folk dance via zoom on Friday 26 February 2021 from 9-10. The link to the meeting: https://uniarts.zoom.us/j/66887153127 KamuKanta kaffit is a joint monthly discussion forum in the field of folk music and folk dance, where current common topics can be brought to the discussion. At the February coffee we will continue the discussion based on themes started in FolkFOrum seminar on 20 February: Folk music and folk dance as an instrument of politics - building a polyphonic field. Topics for future caffees can be suggested during the discussion or sent by e-mail to the toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta coffee is organized by the Promotion Center for Finnish Folk Music and Folk Dance (KEK), which maintains a common databank website in the field, www.kamukanta.fi. KEK provides a zoom link and there is always someone on the staff involved in the discussions. KamuKanta coffee aims to increase discussion within the industry and provide an informal and low-threshold forum for addressing common issues. KamuKanta coffee is held on the last Friday of every month from 9-10 until the end of May. Welcome to discuss! There is no need to register separately.