KamuKanta-kaffit huhtikuu

https://us02web.zoom.us/j/82518144273

Kuvaus

Tervetuloa kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteisille kaffeille Zoomin välityksellä! Linkki tapahtumaan: https://us02web.zoom.us/j/82518144273 Tervetuloa Kansanmusiikin ja kansantanssin ringin kokoontumiseen perjantaina 29.4. klo 9.00 - 10.30. Tämä rinkikokous on samalla myös osa kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteistä kuukausittaista keskustelufoorumia KamuKanta-kaffit-sarjaa. Kaustislainen viulunsoitto nousi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon joulukuussa 2021. Rinkikokouksessa kuulemme terveiset Kaustiselta, mutta pohdimme myös kuinka kentän eri toimijat saisivat tulevaisuudessa runsaammin näkyvyyttä ja resursseja aineettoman kulttuuriperinnön kehitystyöhön liittyen. Mitä innostavaa ja alaamme hyödyttävää voisimme rinkityössä keksiä? Mitä seuraavia kohteita wiki-luetteloon, kansalliselle listalle, ja missä vaiheessa kansainväliselle listalle voi hakea? Lisäksi käydään läpi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriperintöstrategian tilannetta, sekä aineettoman Unesco-raporotoinnin jatkotoimia. Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Osallistujien kuulumiset 3. Aineeton kulttuuriperintö - Museoviraston kuuulumiset 4. Rinkitoiminta tulevaisuudessa - mitä uusia toimia rinkityöhön? 5. Muut asiat 6. Kokouksen päätös Tervetuloa kaikki vanhat ja uudet rinkiläiset! Ystävällisin terveisin, Matti Hakamäki & Leena Marsio sekä Kansanmusiikin ja kansantanssin edistämiskeskus KamuKanta-kaffit on koko kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteinen kuukausittainen keskustelufoorumi, jossa voidaan nostaa keskusteluun ajankohtaisia yhteisiä aiheita. Kaffien aiheita voi ehdottaa keskustelun lomassa tai lähettää sähköpostitse toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta-kaffit järjestää Kansanmusiikin ja Kansantanssin edistämiskeskus (KEK), joka ylläpitää alan yhteistä tietopankki-sivustoa, www.kamukanta.fi. Kaffit ovat koko kentälle avoimet ja KEK:n jäsenjärjestöt voivat varata aamukaffien vetovastuuvuoroja. KEK tarjoaa zoom-linkin ja henkilökunnasta on aina joku mukana keskusteluissa. Kaffien tavoitteena on lisätä alan sisäistä keskustelua ja tarjota epävirallista ja matalankynnyksen foorumia yhteisten asioiden käsittelyyn. KamuKanta-kaffit järjestetään aina kuukauden viimeinen perjantai klo 9-10 toukokuun loppuun saakka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.

Shortly in English

Welcome to the joint coffees in the field of folk music and folk dance via Zoom! The link to this event: https://us02web.zoom.us/j/82518144273 This time the coffees are housted by Matti Hakamäki from folk music Institute and Leena Marsio from Finnish Heritage Agency KamuKanta kaffit is a joint monthly discussion forum in the field of folk music and folk dance, where current common topics can be brought to the discussion. Topics for the coffees can be suggested during the discussion or sent by e-mail to the toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta coffee is organized by the Promotion Center for Finnish Folk Music and Folk Dance (KEK), which maintains a common databank website in the field, www.kamukanta.fi. KEK provides a zoom link and there is always someone on the staff involved in the discussions. KamuKanta coffee aims to increase discussion within the industry and provide an informal and low-threshold forum for addressing common issues. KamuKanta coffee is held on the last Friday of every month from 9-10 until the end of May. Welcome to discuss! There is no need to register separately.