KamuKanta-kaffit huhtikuu

Kuvaus

Tervetuloa kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteisille kaffeille zoomin välityksellä! Linkki kaffeille: https://uniarts.zoom.us/j/68104358296 KamuKanta-kaffit on koko kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteinen kuukausittainen keskustelufoorumi, jossa voidaan nostaa keskusteluun ajankohtaisia yhteisiä aiheita. Tämän kertaisten kaffien aiheena jatketaan 16.4. pidetyn webinaarin aiheita epäasiallisen käytöksen ehkäisystä ja turvallisesta tilasta kansanmusiikin ja kansantanssin kentällä. Kaffien aiheita voi ehdottaa keskustelun lomassa tai lähettää sähköpostitse toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta-kaffit järjestää Kansanmusiikin ja Kansantanssin edistämiskeskus (KEK), joka ylläpitää alan yhteistä tietopankki-sivustoa, www.kamukanta.fi. Kaffit ovat koko kentälle avoimet ja KEK:n jäsenjärjestöt voivat varata aamukaffien vetovastuuvuoroja. KEK tarjoaa zoom-linkin ja henkilökunnasta on aina joku mukana keskusteluissa. Kaffien tavoitteena on lisätä alan sisäistä keskustelua ja tarjota epävirallista ja matalankynnyksen foorumia yhteisten asioiden käsittelyyn. KamuKanta-kaffit järjestetään aina kuukauden viimeinen perjantai klo 9-10 toukokuun loppuun saakka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.

Shortly in English

Welcome to the joint coffees in the field of folk music and folk dance via zoom! The link to this event: https://uniarts.zoom.us/j/68104358296 KamuKanta kaffit is a joint monthly discussion forum in the field of folk music and folk dance, where current common topics can be brought to the discussion. The topic for this coffee will be to continue the discussion started at the webinar 16.4. about the prevention of inappropriate behavior and a safe space in the field of folk music and folk dance. Topics for the caffees can be suggested during the discussion or sent by e-mail to the toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta coffee is organized by the Promotion Center for Finnish Folk Music and Folk Dance (KEK), which maintains a common databank website in the field, www.kamukanta.fi. KEK provides a zoom link and there is always someone on the staff involved in the discussions. KamuKanta coffee aims to increase discussion within the industry and provide an informal and low-threshold forum for addressing common issues. KamuKanta coffee is held on the last Friday of every month from 9-10 until the end of May. Welcome to discuss! There is no need to register separately.