KamuKanta-kaffit marraskuu

Kuvaus

Tervetuloa kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteisille kaffeille Teamsin välityksellä! Linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNkNWFkZGUtYzA1MS00OTA0LWI3YmUtZDYxZjU3YmMwZmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242ef5f17-f838-4c16-8f6a-e52f8653aa3b%22%2c%22Oid%22%3a%22f8d39175-fa05-4dad-84ae-4c1c6cbfcc03%22%7d. KamuKanta-kaffit on koko kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteinen kuukausittainen keskustelufoorumi, jossa voidaan nostaa keskusteluun ajankohtaisia yhteisiä aiheita. Tämän kertaisilla kaffeilla puhutaan Folklandiasta, tule kysymään, keskustelemaan ja kuulemaan tulevan Folklandian ohjelmasta ja järjestelyistä. Mukana Pispalan sottiisin toiminnanjohtaja Jukka Heinämäki. Kaffien aiheita voi ehdottaa keskustelun lomassa tai lähettää sähköpostitse toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta-kaffit järjestää Kansanmusiikin ja Kansantanssin edistämiskeskus (KEK), joka ylläpitää alan yhteistä tietopankki-sivustoa, www.kamukanta.fi. Kaffit ovat koko kentälle avoimet ja KEK:n jäsenjärjestöt voivat varata aamukaffien vetovastuuvuoroja. KEK tarjoaa zoom-linkin ja henkilökunnasta on aina joku mukana keskusteluissa. Kaffien tavoitteena on lisätä alan sisäistä keskustelua ja tarjota epävirallista ja matalankynnyksen foorumia yhteisten asioiden käsittelyyn. KamuKanta-kaffit järjestetään aina kuukauden viimeinen perjantai klo 9-10 marraskuun loppuun saakka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.

Shortly in English

Welcome to the joint coffees in the field of folk music and folk dance via Teams! The link to this event: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNkNWFkZGUtYzA1MS00OTA0LWI3YmUtZDYxZjU3YmMwZmIw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242ef5f17-f838-4c16-8f6a-e52f8653aa3b%22%2c%22Oid%22%3a%22f8d39175-fa05-4dad-84ae-4c1c6cbfcc03%22%7d. KamuKanta kaffit is a joint monthly discussion forum in the field of folk music and folk dance, where current common topics can be brought to the discussion. This time we discuss about Folklandia cruise with Jukka Heinämäki, executive director of Pispalan sottiisi. Topics for the coffees can be suggested during the discussion or sent by e-mail to the toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta coffee is organized by the Promotion Center for Finnish Folk Music and Folk Dance (KEK), which maintains a common databank website in the field, www.kamukanta.fi. KEK provides a zoom link and there is always someone on the staff involved in the discussions. KamuKanta coffee aims to increase discussion within the industry and provide an informal and low-threshold forum for addressing common issues. KamuKanta coffee is held on the last Friday of every month from 9-10 until the end of November. Welcome to discuss! There is no need to register separately.