KamuKanta-kaffit toukokuu

Kuvaus

Tervetuloa kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteisille kaffeille zoomin välityksellä! Linkki tapahtumaan: https://uniarts.zoom.us/j/63656220450 KamuKanta-kaffit on koko kansanmusiikin ja kansantanssin alan yhteinen kuukausittainen keskustelufoorumi, jossa voidaan nostaa keskusteluun ajankohtaisia yhteisiä aiheita. Tämän kertaisten kaffien teemana on Kansanmusiikin ja kansantanssin perintöringin ajankohtaisia kuulumisia. Suomi valmistelee vuonna 2021 Unescon aineettomalle kulttuuriperintösopimukselle seurantaraporttia. Miten voimme hyödyntää prosessia ja syntynyttä tilastotietoa alamme kehittämisessä. Keskustelua johdattelee Leena Marsio, Museovirasto ja Matti Hakamäki, Kansanmusiikki-instituutti. Kaffien aiheita voi ehdottaa keskustelun lomassa tai lähettää sähköpostitse toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta-kaffit järjestää Kansanmusiikin ja Kansantanssin edistämiskeskus (KEK), joka ylläpitää alan yhteistä tietopankki-sivustoa, www.kamukanta.fi. Kaffit ovat koko kentälle avoimet ja KEK:n jäsenjärjestöt voivat varata aamukaffien vetovastuuvuoroja. KEK tarjoaa zoom-linkin ja henkilökunnasta on aina joku mukana keskusteluissa. Kaffien tavoitteena on lisätä alan sisäistä keskustelua ja tarjota epävirallista ja matalankynnyksen foorumia yhteisten asioiden käsittelyyn. KamuKanta-kaffit järjestetään aina kuukauden viimeinen perjantai klo 9-10 toukokuun loppuun saakka. Tervetuloa mukaan keskustelemaan! Erillistä ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.

Shortly in English

Welcome to the joint coffees in the field of folk music and folk dance via zoom! The link to this event: https://uniarts.zoom.us/j/63656220450 KamuKanta kaffit is a joint monthly discussion forum in the field of folk music and folk dance, where current common topics can be brought to the discussion. The topic for this coffee is to hear greetings from Perintörinki. In 2021, Finland will prepare a follow-up report to the UNESCO Intangible Cultural Heritage Agreement. How can we utilize the process and the resulting statistical information in the development of our feeld. The discussion will be led by Leena Marsio, Museovirasto and Matti Hakamäki, Kansanmusiikki Instituutti. Topics for the caffees can be suggested during the discussion or sent by e-mail to the toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. KamuKanta coffee is organized by the Promotion Center for Finnish Folk Music and Folk Dance (KEK), which maintains a common databank website in the field, www.kamukanta.fi. KEK provides a zoom link and there is always someone on the staff involved in the discussions. KamuKanta coffee aims to increase discussion within the industry and provide an informal and low-threshold forum for addressing common issues. KamuKanta coffee is held on the last Friday of every month from 9-10 until the end of May. Welcome to discuss! There is no need to register separately.