KANSANMUSIIKIN JA KANSANTANSSIN PÄIVÄ

Kuvaus

Kansanmusiikin ja kansantanssin päivä on Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen (KEK) hanke alan näkyvyyden kasvattamiseksi. Tämä kansanmusiikin ja kansantanssin alan oma päivä järjestetään vuosittain toukokuussa äitienpäivän jälkeisenä lauantaina. Nostetaan yhdessä tuona päivänä rakas alamme esiin kaikin mahdollisin keinoin! Kansanmusiikin päivää vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017, jolloin Alfred Kordelinin säätiö antoi tukea KEK:ille kansanmusiikin merkkipäivän luomiseksi. Seuraavana vuonna päivä laajennettiin koskemaan koko kansanmusiikin ja kansantanssin alaa ja järjestettiin äitienpäivää edeltävänä torstaina. Vuonna 2020 Kansanmusiikin ja kansantanssin päivä siirrettiin nykyiselle paikalleen äitienpäivän jälkeiseen lauantaihin. Tutustu päivän ohjelmaan: https://kamukanta.fi/tutustu-kansanmusiikkiin-ja-kansantanssiin-valtakunnallisena-kamukanta-paivana-20-5-2023/

Shortly in English

Folk music and folkdance day is celebrated again in May! This year folk music and folk dance day will be celebrated the 7th time and organized together. Join us to build up lively day full of folk music and folk dance.

Kort på Svenska

Folk music and folk dance day is coordinated by the Promotion centre for Finnish folk music and folk dance (KEK, Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus). Varför ordnas Folkmusikens och folkdansens dag? Vi vill göra den folkliga kulturen mera synlig. Vi vill att 20 maj i år skall vara en dag när alla finländare skall få möta folkmusiken och få njuta av det som vi folkmusikutövare gör. Folkmusikens och folkdansdag koordineras av Centralen för främjande av folkmusik och –dans (CEFF). På vilket sätt vill du förverkliga Folkmusikens och folkdansens dag? Att en sådan dag utlyses hoppas vi skall bli en språngbräda för oss alla, att där vi befinner oss den dagen, spela upp för allmänheten. Så: fundera på vad du/din grupp skulle kunna göra för att uppmärksamma Folkmusikens och folkdansens dag och hör av dig!