LUONNOSSA JA MEREN ÄÄRELLÄ – ATT LEVA I NATUREN OCH VID HAVET

Kuvaus

UUTTA JA PERINTEISTÄ SUOMALAISTA JA SUOMENRUOTSALAISTA MUSIIKKIA Eija Kankaanranta: Kantele Marianne Maans: Laulu, viulu ja jouhikko Konsertti yhdistää modernia musiikkia ja kansanmusiikkia. Konsertissa kuullaan kantelemusiikkia, kansanmusiikkia sekä Pauliina Isomäen sävellyksiä japanilaisiin meriaiheisiin tanka-runoihin (käännökset Tuomas Anhava) ja Amerikan alkuperäiskansojen runoihin (käännökset Jorma Eronen). Laulun, jouhikon ja kanteleen kokoonpano on kansanmusiikin innoittama ja yhdistää uudet sävellykset suomalaiseen perinteeseen. Esiintyjinä ovat Eija Kankaanranta ja Marianne Maans, jotka ovat myös sovittaneet kansanmusiikin. Konsertin aiheena on ihmisen suhde luontoon. Etsimme suomalaisista, japanilaisista, Amerikan alkuperäiskansojen vanhoista teksteistä syvällistä yhteyttä luontoon, yhteyttä, joka on samaan aikaan kunnioittava, realistinen ja voimauttava. Eija Kankaanranta, MuT, on muusikko, jonka sydäntä lähellä ovat aikamme musiikki ja improvisointi. Hän toimii lehtorina Sibelius-Akatemian klassisen musiikin osastolla. Eija on kantaesittänyt ja äänittänyt mm. Juhani Nuorvalan ja Kaija Saariahon teoksia. ekantele.blogspot.com Marianne Maans, MuM, toimii monipuolisesti muusikkona erityisalanaan suomenruotsalainen kansanmusiikki. Hänen musiikki ulottuu perinteisestä ja uudesta kansanmusiikista, kansankoraaleihin, lastenmusiikkiin ja argenttiinalaiseen tangoon. mariannemaans.com Vapaa pääsy. Tervetuloa! Konserttia on tukenut Svenska kulturfonden. Järj. / Arr: Pro Lapinlahti mielenterveys seura ry

Shortly in English

NEW AND TRADITIONAL FINNISH AND FINLAND-SWEDISH MUSIC Eija Kankaanranta: Kantele Marianne Maans: Vocals, violin and bowed lyre The concert combines modern music with folk music. In the concert we hear kantele music and folk music as well as compositions by Pauliina Isomäki. Isomäki's music has been composed to Japanese tanka poems about the sea and Native American traditional texts, in Finnish translations by Tuomas Anhava and Jorma Eronen. The compositions for voice – bowed lyre – kantele combine the Finnish tradition with contemporary music. The music is performed by Eija Kankaanranta and Marianne Maans, who also arranged the folk music. The concert tells about man's relationship and understanding of nature. A living contact that is realistic and respectful, while providing power and insight. Eija Kankaanranta, MuD, has a particular interest in contemporary art music and improvisation. Eija has premiered and recorded compositions by Juhani Nuorvala, Kaija Saariaho, Olli Virtaperko and Lotta Wennäkoski. She is a lecturer at the Sibelius Academy's department of classical music. ekantele.blogspot.fi Marianne Maans, MuM, is a versatile musician whose specialty is Finnish-Swedish folk music. In various ensembles, she plays traditional and new folk music, folk chorales, children's music and Argentine tango. mariannemaans.com Arr: Pro Lapinlahti mielenterveys seura ry

Kort på Svenska

NY OCH TRADITIONELL FINSK SAMT FINLANDSSVENSK MUSIK Eija Kankaanranta: Kantele Marianne Maans: Sång, violin och stråkharpa Konserten förenar modern musik med folkmusik. I konserten hör vi kantelemusik och folkmusik samt kompositioner av Pauliina Isomäki. Isomäkis musik har komponerats till japanska tanka-dikter om havet och amerikanska urbefolkningens traditionella texter, i finska översättningar av Tuomas Anhava och Jorma Eronen. Kompositionerna för sång – stråkharpa – kantele förenar den finska traditionen med nutidsmusik. Musiken framförs av Eija Kankaanranta och Marianne Maans, som även arrangerat folkmusiken. Konserten berättar om människans relation och förståelse för naturen. En levande kontakt som är realistisk och respektfull, samtidigt som den ger kraft och insikt. Eija Kankaanranta, MuD, har ett särskilt intresse för nutida konstmusik och improvisation. Eija har uruppfört och spelat in kompositioner av bl.a. Juhani Nuorvala,Kaija Saariaho, Olli Virtaperko och Lotta Wennäkoski. Hon är lektor vid Sibelius-Akademins avdelning för klassisk musik. ekantele.blogspot.fi Marianne Maans, MuM, är en mångsidig musiker vars specialområde är den finlandssvenska folkmusiken. I olika sammansättningar spelar hon allt från traditionell och nyskapande folkmusik till folkliga koraler, barnmusik och argentinsk tango. mariannemaans.com Fritt inträde. Välkommen! Konserten ordnas med stöd av Svenska kulturfonden. Arr: Pro Lappviken förening för mental hälsa rf