Musiikin muisti 3 – Suomenruotsalainen lauluperinne, Polska

Kuvaus

Ruotsinkieliset polskat sisältävät vain vähän sanoja. Sukuni äitini puolelta tulee Eteläiseltä Pohjanmaalta, eli Lapväärtistä, kertoo Desirèe. Hulda Blomberg oli Lappväärtistä kotoisin oleva loistava kansanlaulaja ja isoäitini tunsi hänet hyvin ja samoin oma äitini. Hulda Blomberg kertoo videon alussa, että hänen trallattamansa sanaton polkka Fyrataktarin koostuu neljästä eri trallatusmuunnelmasta. Ann-Mari Häggman talletti laulun vuonna 1961. Polska trallning: Fyrataktarin, trad. Lappfjärd Polskatrallatus: Nelitahtinen, trad. Lapväärtti Désirée Saarela-Portin :,:Dam dii duu daja deijan daa, didl duu di ...jne... Polskasävelellä laulettiin myös pilalauluja. Improvisoidut tekstit olivat rempseitä. Mikael on kotoisin Kruunupyystä ja oppinut lapsena tämän polskan, ja opettanut sen aikanaan Desirelle kansanmusiikkikurssilla. Märren ha fastna i kärret, trad. Kronoby, Österbotten Desirée Saarela-Portin ja Mikael Fröjdö Kära hjärtandes herre, märren ha fastna i kärre Hur i vida världen ska vi taa´n on? Vi ska hiss on å haal on vi ska ta i romppan å dra on på he fina viise ska vi taan on. Ruuna uppos suohon, trad. Kruunupyy, Pohjanmaa Luoja varjelkohon, ruunamme upposi suohon, miten mailmassa sieltä ylös saadaan? Hännästä kiskokaamme, lonkasta vetäkäämme, hienosti ruunan sieltä ylös saamme.

Shortly in English

Musiikin muisti (Music's memory) is a video series introducing the Finnish folk music tradition.

Kort på Svenska

Musikens minne är en videoserie som introducerar den finska folkmusikstraditionen.