Sampo Lassila Narinkka Sibeliusmuseossa

Kuvaus

Narinkka -yhtye on itähelsinkiläinen, ainoa leimallisesti suomalaista, omintakeista klezmeriä soittava yhtye, jonka musiikissa vaikutteita löytyy paitsi klezmermusiikin perinteestä, myös etnojazzista, maailmanmusiikista ja jopa nykymusiikista. Yhtyeen jäsenet ovat alansa tunnustettuja taitajia – yhtyeessä yhdistävätkin voimansa poikkeuksellisesti kansanmusiikin, jazzin, improvisoidun musiikin ja klassisen musiikin muusikot ja muusikoiden taustalta löytyy mittava määrä eri kokoonpanoja Värttinästä Krakatauhun ja Sinfonia Lahdesta vaikkapa Black Motoriin. Yhtye on julkaissut aikaisemmin kaksi albumia, jotka molemmat ovat nousseet kansainvälisille maailmanmusiikin listoille. Nyt julkaistavan kolmannen albumin, Suomiklezmer 2, kantavana teemana on sävellyssarjaEast-Helsinki Suite, joka nykyklezmerin keinoin kuvaa ja tulkitsee Itä-Helsinkimme karheaa kauneutta. Herääkin kysymys, miten on mahdollista klezmerin keinoin tulkita tai kuvata Itä-Helsinkiä? Omat klezmerkuvansa saavat mm. Puotilan ostari, Roihiksen Alepa, Uutela, Vartsika (Vartiokylä) ja metromatka Helsingin keskustasta Itikseen. Nykyklezmerin sävyissä Itä-Helsinki, ja samalla yleisemminkin moderni Lähiö-Suomi, tulee esiin realistisesti, kansanomaisena, monikulttuurisena, rehevänä. Kertova instrumentaalimusiikki ei sanoita suoraan, vaan jättää kuulijalle mahdollisuuden luoda omat mielikuvansa ja tulkita myös soivia kuvia henkilökohtaisella tasolla. Mutta. Koska konsertti on nyt Turussa, voidaan konsertin dramaturgiassa sijoittaa nämä kappaleet myös Turun vastaaviin paikkoihin. Sijoittuuko siis Uutela Ruissaloon tai Roihuvuoren Alepa Ilpoisten K-Markettiin? Mutta mikä vastaisikaan vihreydestään kuuluisaa Vartsikaa ja sijoittuisiko Kontula Varisssuolle? Näiden uusien suomiklezmerkappaleiden lisäksi konsertissa soivat uudelleen tuoreesti ja rouheasti sovitetut perinteiset klezmerkappaleet, joista useampi on valittu ajankohtaisesti nykyisen Ukrainan alueelta.

Shortly in English

Sampo Lassila, double bass and composition Aleksi Trygg, viola pomposa Markku Lepistö, accordion Janne Tuomi, suitcases and percussion Narinkka, from East Helsinki, is the only band playing distinctively Finnish klezmer music, whose music is influenced not only by the klezmer tradition, but also by ethno-jazz, world music and even contemporary music. The members of the band are acknowledged experts in their field – uniquely combining musicians from folk, jazz, improvised and classical music, and with a wide range of backgrounds from Värttinä to Krakatau, Sinfonia Lahti to Black Motor. The band has released two albums in the past, both of which have landed on international world music charts. The soon-to-be-released third album, Suomiklezmer 2, has the composition series East-Helsinki Suite as its main theme, which uses contemporary klezmer to describe and interpret the harsh beauty of our East Helsinki. Which begs the question, how is it possible to interpret or describe East Helsinki through klezmer? Puotila Mall, Roihis Alepa, Uutela, Vartsika (Vartiokylä) and the subway line from the centre of Helsinki to It is, among others, all get their own klezmer character. In the tones of contemporary klezmer, East Helsinki – and modern suburban Finland in general – is presented in a realistic, folksy, multicultural, lush way. The narrative instrumental music does not say anything directly, but leaves the listener free to create his or her own imagination and also to interpret the sound images on a personal level.

Kort på Svenska

Narinkka är från östra Helsingfors och det enda bandet som spelar distinkt finländskt, originell klezmermusik. Narinkkas musik påverkas inte bara av klezmertraditionen utan också av etno-jazz, världsmusik och till och med modern musik. Medlemmarna i bandet är erkända experter inom sitt område – en exceptionell kombination av musiker med rötter i folkmusik, jazz, improviserad och klassisk musik, och med bakgrund i allt från Värttinä till Krakatau, Lahtis stadsorkester till Black Motor. Bandet har tidigare släppt två album, som båda har nått de internationella världsmusiklistorna. Det bärande temat för det tredje och senaste albumet, Suomiklezmer 2, är en serie kompositioner som kallas East-Helsinki Suite, där modern klezmer används för att beskriva och tolka den karga skönheten i vårt östra Helsingfors. Frågan är hur det är möjligt att tolka eller beskriva östra Helsingfors genom klezmer? Köpcentret i Botby gård, Kasbergets Alepa, Nybondas, Botby och tunnelbanelinjen från Helsingfors centrum till Itis har alla fått sina egna klezmerkaraktärer. I tonerna av nutida klezmer presenteras östra Helsingfors, och mer allmänt det moderna förortsfinland, på ett realistiskt, folkligt, mångkulturellt och frodigt sätt. Den berättande instrumentalmusiken säger ingenting direkt, utan ger lyssnaren möjlighet att skapa sin egen uppfattning och att tolka de klingande bilderna på ett personligt plan. Men. Eftersom konserten nu är i Åbo, kan konsertens dramaturgi också placera dessa stycken på liknande platser i Åbo. Kommer Nybondas att placeras i Runsala eller Kasbergets Alepa i Ilpois K-Market? Vad skulle motsvarigheten till det grönskande Botby vara och skulle Gårdsbacka placeras i Kråkkärret? Förutom dessa nya finska klezmerlåtar kommer konserten att bjuda på färska och grova arrangemang av traditionella klezmerlåtar, av vilka många har valts ut från regionen i nuvarande Ukraina.