Seaside Sounds – Discover Folk music from Swedish-speaking Finland

Kuvaus

Seaside Sounds from Finland Löydä / Koe - Suomenruotsalainen kansanmusiikki Suomen etelä- ja länsirannikolla asuu vähemmistö, joka puhuu äidinkielenään ruotsia – noin 5 % Suomen väestöstä. Kulttuurin suhteen heillä on paljon yhteistä niin muiden Pohjoismaiden kuin suomenkielisen Suomen kanssa, samaan aikaan kuin he ovat kehittäneet ainutlaatuisen oman kulttuurin, johon kuuluu musiikkityylejä keskiaikaisista balladeista villiin viulunsoittoon. Joka alueella on omat aarteensa, joista yksi hyvin kuuluisa on menuettiperinne, joka on säilynyt elossa länsirannikolla 1700-luvulta asti. Tervetuloa tutustumaan neljään monipuoliseen muusikkoon, jotka ovat syvällisesti perehtyneitä suomenruotsalaiseen musiikkiperinteeseen, samaan aikaan kuin luovat uutta musiikkia: Maria Kalaniemi, Marianne Maans, Juulia Salonen ja Désirée Saarela. Videotuotanto Sus Productions Anders Englund Anders Häggblom John Råholm Ruben Parthoens Susanne Skata Portinus Productions/ Anders Portin Käännökset Bettina Kilpi Kiitos myös Lasse Skog Tuotanto Seaside Sounds 2021 Seaside Sounds kiittää Svenska Kulturfonden Konstsamfundet Kansantanssin - ja musiikin edistämiskeskus (KEK)

Shortly in English

Seaside Sounds from Finland Discover / Experience - Folk music from Swedish-speaking Finland On the South & West Coasts of Finland lives a minority speaking Swedish as their mother tongue, roughly 5 % of the Finnish population. Culturally they share a lot with the other Nordic countries as well as with Finnish-speaking Finland, but they have developed a unique cultural mix of their own, embracing musical styles from medieval ballads to fiery fiddling. Every region has its own treasures, but one very famous is the minuet, which has survived on the West coast since the 18th century. Meet four versatile musicians, masters of the Finnish-Swedish music tradition and creators of new music: Maria Kalaniemi, Marianne Maans, Juulia Salonen and Désirée Saarela. Videoproduction Sus Productions Anders Englund Anders Häggblom John Råholm Ruben Parthoens Susanne Skata Portinus Productions/ Anders Portin Translations Bettina Kilpi Thank you Lasse Skog Production Seaside Sounds 2021 Seaside Sounds wishes to thank Svenska Kulturfonden Konstsamfundet Promotion centre for Finnish Folk Music & Folk Dance

Kort på Svenska

Seaside Sounds from Finland Upptäck/ Upplev - Folkmusik från Svenskfinland (In English and Finnish below) www.seasidesounds.fi På Finlands syd- och västkust bor en minoritet med svenska som modersmål – cirka 5 % av Finlands befolkning. Kulturellt har den mycket gemensamt med såväl de andra nordiska länderna som med finskspråkiga Finland, samtidigt som den utvecklat en egen unik kultur omfattande olika slags musikstilar från medeltida ballader till otämjt fiolspel. Varje region har sina egna skatter men ett betydande kulturarv är menuettraditionen, som överlevt på Finlands västkust ända sedan 1700-talet. Välkommen att möta fyra mångsidiga musiker, som behärskar den finlandssvenska musiktraditionen samtidigt som de skapar nytt: Maria Kalaniemi, Marianne Maans, Juulia Salonen och Désirée Saarela. Videoproduktion Sus Productions Anders Englund Anders Häggblom John Råholm Ruben Parthoens Susanne Skata Portinus Productions/ Anders Portin Översättningar Bettina Kilpi Tack till Lasse Skog Produktion Seaside Sounds 2021 Seaside Sounds tackar Svenska Kulturfonden Konstsamfundet Centralen för främjande av Folkmusik och Folkdans r.f. (CEFF)