Seaside Sounds – Marianne Maans

Kuvaus

Seaside Sounds from Finland, Marianne Maans Löydä / Koe - Suomenruotsalainen kansanmusiikki Marianne Maans (s. 1965) on kansanmuusikko, joka toimii monipuolisesti eri musiikillisten ja pedagogisten projektien parissa. Hän esiintyy soolona ja eri kokoonpanoissa, sekä toimii eri ikäisten työpajojen ja kurssien vetäjänä. Hänen soittimensa ovat laulu, viulu ja oktaaviviulu. Mariannen musiikki koostuu perinne- ja nykykansanmusiikista, lastenmusiikista, koraaleista ja varhaisesta kirkkolaulusta. Lähellä hänen sydäntä ovat myös tunteelliset tangot ja vanha viihdemusiikki. Hän on muun muassa sovittanut musiikkia kuoroille, luonut opetusmateriaaleja ja toiminut musiikkitapahtumien taiteellisena johtajana. Hän on julkaissut parikymmentä CD-levyä solistina sekä eri yhtyeiden kanssa (Pirnales, Jouhiorkesteri, Folkrörelsen jne.). Vuonna 2017 Marianne oli yksi Svenska kulturfondenin kulttuuripalkinnon saajista. Videotuotanto Sus Productions Anders Englund Anders Häggblom John Råholm Ruben Parthoens Susanne Skata Portinus Productions/ Anders Portin Käännökset Bettina Kilpi Kiitos myös Lasse Skog Tuotanto Seaside Sounds 2021 Seaside Sounds kiittää Svenska Kulturfonden Konstsamfundet Kansantanssin - ja musiikin edistämiskeskus (KEK)

Shortly in English

Seaside Sounds from Finland, Marianne Maans Discover / Experience - Folk music from Swedish-speaking Finland Marianne Maans (born 1965) is a versatile folk musician working with different kinds of musical and educational projects. She performs solo and in different ensembles and gives workshops and courses for people of all ages. She sings and plays fiddle and octave violin. The music of Marianne consists of traditional and contemporary folk music, children’s music, folk chorales and early church singing. She is also very fond of emotional tangos and old schlager music. She has arranged music for choirs, edited educational materials and acted as artistic director of music events. She has published approximately 20 recordings both as a soloist and with ensembles like Pirnales, Jouhiorkesteri, Folkrörelsen etc. Marianne was one of the prize winners of the Swedish Cultural Foundation in 2017. Videoproduction Sus Productions Anders Englund Anders Häggblom John Råholm Ruben Parthoens Susanne Skata Portinus Productions/ Anders Portin Translations Bettina Kilpi Thank you Lasse Skog Production Seaside Sounds 2021 Seaside Sounds wishes to thank Svenska Kulturfonden Konstsamfundet Promotion centre for Finnish Folk Music & Folk Dance

Kort på Svenska

Seaside Sounds from Finland, Marianne Maans Upptäck/ Upplev - Folkmusik från Svenskfinland (In English and Finnish below) www.seasidesounds.fi Marianne Maans (f. 1965) är folkmusiker och mångsidigt verksam inom olika musikaliska och pedagogiska projekt. Hon uppträder solo och i olika sammansättningar samt håller kurser och workshops för olika åldrar. Hon sjunger och spelar fiol och oktavfiol. Mariannes musik består av traditionell och nutida folkmusik, barnmusik, folkliga koraler och tidig kyrkosång. Det starka känslouttrycket i tango och äldre underhållningsmusik står också hennes hjärta nära. Hon har bl.a. arrangerat musik för körer, skapat undervisningsmaterial och fungerat som konstnärlig ledare vid olika musikaliska evenemang. Hon har gett ut ett tjugotal CD-skivor solo och tillsammans med olika ensembler (Pirnales, Jouhiorkesteri, Folkrörelsen m.fl.). År 2017 var Marianne en av Svenska kulturfondens kulturpristagare. Videoproduktion Sus Productions Anders Englund Anders Häggblom John Råholm Ruben Parthoens Susanne Skata Portinus Productions/ Anders Portin Översättningar Bettina Kilpi Tack till Lasse Skog Produktion Seaside Sounds 2021 Seaside Sounds tackar Svenska Kulturfonden Konstsamfundet Centralen för främjande av Folkmusik och Folkdans r.f. (CEFF)