Tre Meloes – Surullinen laulu Iniön kirkon palosta (1880)

Kuvaus

Arkkiveisu katastrofista, solidaarisuudesta ja vastaisista varotoimista. Kotimaan kansalle waroitukseksi kirjoittanut G. W. Gustafsson. Etäsoitettu koronaeristyskeväänä 2020.

Shortly in English

A Sad Song Concerning the Fire of Iniö Church in 1880. A broadside ballad about a catastrophe, solidarity and future safety measures, lyrics by G. W. Gustafsson.

Kort på Svenska

En sorglig sång om Iniö kyrkas brand i 1880. En skillingsvisa om en katastrof, solidaritet och förekommande försiktighetsåtgärder. Av G. W. Gustafsson.