Kansantanssijamikollektiivi Kataja

Yleiskuvaus

Pääkaupunkiseudulla toimiva kansantanssijamikollektiivi Kataja edistää ja kehittää paritanssikulttuuria, joka vastaa nykyajan tanssitarpeisiin, mutta nojaa elävään suomalaiseen kansantanssiperinteeseen. Kataja järjestää rentoja kansantanssijameja, joissa tanssinnälkäiset voivat ilakoida improvisoidun viemisen ja seuraamisen parissa suomalaisen kansantanssin poljennolla ja kuvioilla – elävällä soitolla tai levyillä säestettynä. Jamitapahtumissa myös opetetaan jamitanssin perusteita sekä edistyneempää parikontaktia ja musiikin tulkintaa. Kataja on syntynyt kansantanssiaktiivien halusta saada lisää jamitoimintaa pääkaupunkiseudulle. Tavoitteenamme on järjestää jameja tiloissa, joissa tanssijat mahtuvat toteuttamaan villeimpiäkin kuvioitaan ja joissa tanssi ja musiikki voivat elää yhdessä. Koemme myös tärkeäksi improvisoidun jamitanssin opetuksen sekä alkeistasolla että etenkin edistyneemmille tanssijoille. Viennin ja seuraamisen yhteispelistä kumpuava kansanparitanssi on Katajan toiminnan ytimessä. Haluamme tarjota tilanteita, joissa vapaasta tanssista innostuneet voivat viedä harrastustaan pidemmälle ja oppia uutta.

Shortly in English

Kataja is a Helsinki-based collective with a focus on organising folk dance jam sessions. We aim to promote and further develop a culture of partner dancing that meets today’s dance needs but is rooted in the living tradition of Finnish folk dance. To that end, Kataja organises laid-back folk dance jam sessions where dancers can play with improvised leading and following using steps and moves from Finnish folk dance, accompanied by either live or recorded music. Our jam sessions also include teaching, both the basics of Finnish folk dances and advanced partner dancing techniques. Kataja is made by and for folk dancers with a desire for more dance jam sessions in the metropolitan area. Our aim is to organise sessions in locations where there’s enough space for dancers to pull out their wildest moves and where dance and music can coexist. Teaching improvised partner dancing, with its interplay of leading and following, is also an essential part of our vision. We wish to offer dancers interested in freestyle folk dance a space to expand their moves and learn something new about partner dancing.

Kort på Svenska

Kataja är ett huvudstadsregionsbaserat kollektiv som ordnar folkdansjamsessioner. Vi vill främja och bilda en pardanskultur som svarar på nutidens dansbehov med starka rötter i den levande finska folkdanstraditionen. Kataja organiserar folkdanssessioner där dansare kan leka med förande och följande i finska folkdansens steg och figurer. Våra sessioner ackompanjeras av antingen livemusik eller inspelningar. Vi kör undervisningspass i både folkpardansens grunder och mer avancerad parkontakt och musiktolkning före dansgolvet öppnas för alla improviserande dansare.

Erityisosaaminen

Kansanparitanssin opetus, improvisoitu paritanssi, jamitanssiin innostaminen ja yllyttäminen.

Opetusalat

Kansanomaiset paritanssit ja muut vapaan sosiaalisen tanssin muodot.

Tekijän tapahtumat