Pauliina Kauppila

Yleiskuvaus

Px3Kauppila herättää musiikillaan henkiin suomalaisia loitsurunoja, joilla on parannettu tauteja ja hulluutta; karkoitettu noitia ja taivutettu jumalia vielä 100 vuotta sitten. Musiikillisesti liikutaan David Lynch - ja David Bowie - vaikutteiden, kansanmusiikin ja näyttämöllisyyden rajamaastossa. PX3 Kauppila kätkee taakseen Pauliina Kauppilan, arvostetun perkussionistin ja nuorisopsykiatrin, joka yhdistää albumillaan nämä kaksi puoltaan yhteen. Levy nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa asuvaa epätasa-arvoa ja näkökulmia yksilön itsemääräämisoikeuteen. Samalla se on kuvaus inhimillisestä tarpeesta keksiä ratkaisuja ja hoitokeinoja.

Shortly in English

With her music Px3Kauppila brings alive the ancient Finnish spell poems that have cured diseases and madness; banished witches and bent gods still 100 years ago. Musically she moves in the borderland of David Lynch - and David Bowie - influences, folk music and theatre. Behind PX3Kauppila is Pauliina Kauppila, a respected percussionist and psychiatrist, who combines these two themes in her album.

Kort på Svenska

Med sin musik väcker Px3Kauppila liv till de uråldriga finska besvärjelsedikterna som har bott sjukdomar och galenskap; förvisade häxor och böjda gudar fortfarande för 100 år sedan. Musikaliskt rör hon sig i gränslandet för David Lynch – och David Bowie – influenser, folkmusik och teater. Bakom PX3Kauppila är Pauliina Kauppila, en respekterad slagverkare och psykiater, som kombinerar dessa två teman i hennes album.

Julkaisut ja teokset

Hirttäytynyt neito - The Hanged maid 2024