ტევრი TEVRI Ensemble

Yleiskuvaus

ტევრი Tevri Ensemble on Suomessa toimiva georgialaisen laulun, musiikin ja tanssin ystävien yhtye, joka on perustettu 2017. ტევრი on runollinen ja vanha georgiankielinen sana ja tarkoittaa metsää – sen suomenkielinen vastine voisi olla Kaukametsä. ტევრი Tevri Ensemble harjoittelee Helsingissä. Laulujen opiskelu on sekä yhteisöllistä että itsenäistä ja pohjautuu pääasiassa kuulonvaraiseen oppimiseen.

Shortly in English

ტევრი Tevri Ensemble, the Helsinki Georgian Choir

Erityisosaaminen

Georgialainen polyfoninen laulu on yksi maailman vanhimpia laulutraditioita ja se on merkitty UNESCOn ylläpitämään Ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Kokoonpano

Elina Airikkala
Maria Franken
Anna-Stiina Kallankari
Meri-Sofia Lakos
Lasse Lindgren
Timo Lintunen
Katja Luhtala
Nino Melkadze-Heikkonen
Soili Mustapää
Outi Rantanen

Musiikki- ja/tai tanssityylit

Tevri Ensemblen ohjelmistossa on georgialaisia kansanlauluja, pöytälauluja, seremonialauluja, parannuslauluja, lauluja esikristilliseltä ajalta, kalenterilauluja sekä bysanttilaisia liturgisia hymnejä. Laulukielinä georgian kielen lisäksi mingreli, lazi ja svani, nämä kolme jälkimmäistä ovat ainoastaan puhuttuja kieliä.

Esiintymisvalmius

Pääkaupunkiseudulla nopeastikin.

Instrumentit

Chonguri, panduri

Tekijän tapahtumat