Verso Folk Ensemble

Yleiskuvaus

Verso Folk Ensemble on barokkiin kallellaan oleva kansanmusiikkiyhtye, jonka ohjelmistoon itse tehdyt kappaleet tuovat yllätyksellisen lisän. Klarinetti, viulu, huilut ja haitari hurmaavat harmonioilla. Rytmikkäät ja herkät kitarat kohottavat tulkinnat tanssillisen kauniiksi, rosoisiksi tai hartaiksi. Laulut soivat monin kielin Pohjoismaista Itä-Eurooppaan ja kauemmas.

Shortly in English

Verso Folk Ensemble is a baroque-leaning folk music ensemble whose repertoire includes also self-made songs that bring about a surprising flavour. Clarinet, violin, flutes and accordion charm with harmonies. The rhythmic and delicate guitars elevate the interpretations to be danceably beautiful, jagged or devout. The songs play in many languages, from the Nordic countries to Eastern Europe and beyond.

Kort på Svenska

Verso Folk Ensemble är en barockinspirerad folkmusikensemble vars repertoar också innehåller egengjorda sånger som ger en överraskande smak. Klarinett, violin, flöjter och dragspel charm med harmonier. De rytmiska och känsliga gitarrerna lyfter tolkningarna till att vara dansbart vackra, taggiga eller fromma. Låtarna spelas på många språk, från Norden till Östeuropa och vidare.

Tekijän tapahtumat

Tekijän julkaisut