Turvallisemman tilan periaatteet on julkaistu

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus (KEK) julkaisi vuotuisessa FolkForum-seminaarissa 7.1.2022 alalle yhteiset turvallisemman tilan periaatteet.

Kansanmusiikin ja kansantanssin tekijät, kokijat ja toimijat ovat moninainen joukko. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus nauttia, tehdä ja toimia turvallisesti, on kaikkien sitoutuminen yhteisiin sääntöihin – turvallisemman tilan periaatteisiin – tärkeää. Periaatteilla varmistamme, että kaikilla on oikeus turvalliseen toimintaan.

”Käynnissä on iso yhteiskunnallinen muutos, jossa alan on tosi tärkeä olla mukana. Nämä periaatteet on tarkoitettu päivitettäviksi. Prosessi turvallisemman tilan luomiseksi on jatkuva ja meidän toiveena on, että jokainen alan toimija ottaa nämä omakseen ja muokkaa omaan toimintaansa sopivaksi. Suuri kiitos työryhmälle, joka loi nämä periaatteet pohjaksi tälle prosessille!” sanoo Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen toiminnanjohtaja Sirpa Lahti.

Löydät turvallisemman tilan periaatteet tästä linkistä: https://kansanmusiikkikansantanssi.fi/turvallisempi-tila/