Det största hotet mot den finlandssvenska kulturen är finlandssvenskarna själva

Finlandssvenska folkmusiker samarbetar för att lyfta fram värdet av den egna kulturen
Hur mycket vet du egentligen om den finlandssvenska musikkulturen? Vad känner du till förutom de stereotypa snapsvisorna? Visste du att menuettraditionen har hållits livskraftig på västkusten i hundratals år och att det ständigt skapas ny finlandssvensk musik?