Jenny Räisänen julkaisee Irlannissa kirjoitetun albumin Tell Me The Story Again 24.11.2023

Jenny Räisänen muutti Irlantiin vuonna 2021 opiskelemaan laulunkirjoituksen maisteriksi Limerickin yliopistoon (Irish World Academy of Music and Dance). Syksyllä 2022 hän valmistui huippuarvosanoin. Monet opintojen aikana kirjoitetuista lauluista ovat nyt julkaistavalla albumilla. Keväällä 2023 albumilta on julkaistu singlet In A Whisper, A Bird ja Arctic Fox, jotka saivat hyvän vastaanoton Irlannissa.

Laulut ovat pieniä tarinoita, levy on kuin kirja kerrottuna musiikin keinoin. Tarinat ovat voimakkaita. Ne voivat lohduttaa, auttaa muistamaan, unohtamaan ja yhdistämään. Tarinat ovat kuin muistoja, niitä ei voi ottaa meiltä pois, mutta ne voivat muuttua.

Jenny Räisänen kirjoitti albumin nimikkolaulun Tell Me The Story Again noin kaksi vuotta sitten. Siinä tarinalla on keskeinen rooli kertojan elämässä, joka kerrotaan elämän eri vaiheissa. Jokainen laulu levyllä on tarina, johon kuulija voi samaistua. Kun tarina saa musiikillisen muodon, se kertoo enemmän kuin sanat voivat kertoa. Se välittyy henkilökohtaisena ja ainutlaatuisena tunteena ihmiseltä ihmiselle.

Shortly in English

Jenny Räisänen moved to Ireland in 2021 to study for a master's in songwriting at the Irish World Academy of Music and Dance, University of Limerick. In autumn 2022, she graduated with First Class Honours. Many of the songs written during the studies are now on the upcoming album. In the spring of 2023, singles In A Whisper, A Bird and Arctic Fox have been released from the album, which were well-received by media in Ireland.

Songs are small stories, album is a book told through music. Stories are powerful. They can comfort, help remember, forget and connect. Stories are like memories, they can't be taken away from us, but they can change.

Jenny Räisänen wrote the title song for the album about two years ago. In that, the story plays a central role in the narrator's life. The story is told in different stages of life. Also, every song on the album is a story that the listener can relate to. When a story takes musical form, it says more than words can. It is transmitted as a unique and personal feeling from human to human.