Etnomusikologian vuosikirja: https://etnomusikologia.journal.fi/index

Kuvaus

Etnomusikologian vuosikirja on kotimainen musiikintutkimuksen vertaisarvioitu open access -julkaisu. Se on ilmestynyt vuodesta 1986, ja vuodesta 2010 lähtien avoimena verkkojulkaisuna. Vuosikirjaa julkaisee Suomen Etnomusikologinen Seura ry (SES). Vuonna 2015 vuosikirja sai Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan rekisteröimän kansallisen vertaisarviointitunnuksen.

Shortly in English

Etnomusikologian vuosikirja (‘The Yearbook of Ethnomusicology’) is a peer reviewed open access music research journal in Finland. The first volume was published in 1986. Since 2010, the yearbook has been published online. The yearbook is published by the Finnish Society for Ethnomusicology. In 2015, the yearbook was granted the use of the label for peer-reviewed scholarly publications issued by the Federation of Finnish Learned Societies, and the publication is committed to complying with the terms set for the label.

Kort på Svenska

Finländska årsboken för musiketnologi är en referentgranskad open access e-tidsskrift för musikforskning i Finland. Den har utkommit sedan 1986 och från och med 2010 som webbpublikation. Årsboken publiceras av Musiketnologiska Sällskapet i Finland. År 2015 beviljades årsboken symbolen för kollegialt granskade vetenskapspublikationer av Vetenskapliga samfundens delegation i Finland.