Suomen etnomusikologinen seura SES

Yleiskuvaus

Seuran tehtävänä on edistää etnomusikologista tutkimusta ja levittää tietoa maailman musiikkikulttuureista. Seuran sääntöjen mukaan etnomusikologia ymmärretään kaikkiin musiikinlajeihin ja musiikillisen toiminnan muotoihin kohdistuvana kulttuurisensitiivisenä tutkimusotteena. SES on luonteeltaan tieteellinen yhdistys, ja jäseninä on musiikintutkimuksen ja lähitieteiden tutkijoiden ja opiskelijoiden lisäksi myös muita musiikin ammattilaisia ja harrastajia.

Erityisosaaminen

Musiikintutkimus, etnomusikologia

Julkaisut ja teokset

Etnomusikologisen seuran toimintamuotoja ovat julkaisut Etnomusikologian vuosikirja, Musiikin suunta -lehti ja seuran julkaisusarja sekä seminaarit ja tapaamiset.

Tekijän julkaisut

Tekijän uutiset