Satasarvi 2, 2024

Kuvaus

Satasarvi 2 juhlistaa 40-vuotiasta kansanmusiikin koulutusta ja esittelee alan tutkimuksen kirjoa Kansanmusiikintutkimuksen aikakauskirja Satasarvi juhlistaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelman 40-vuotista toimintaa ja sitä, millaista taiteilijuutta, ajattelua ja tutkimusta alalle on syntynyt. Juhlajulkaisun tekstit lähestyvät aiheitaan monista eri näkökulmista. Juhlavuoden kunniaksi Satasarvessa julkaistaan kansanmusiikin koulutusohjelman ensimmäisen lehtorin Heikki Laitisen virkaanastujaisesitys hänen aloittaessaan kansanmusiikin professorina vuonna 2001. Tekstimuotoiseksi tiivistetyssä esityksessä Laitinen kuvailee kansanmusiikin ilmiöitä, syvintä sisintä ja kertoo kansanmusiikin koulutusohjelman perustamisen taustoista.  Julkaisuun sisältyy nyt ensimmäistä kertaa myös vertaisarvioituja artikkeleita. Neljän vertaisarvioidun artikkelin lisäksi mukana on vapaamuotoisempia tekstejä. Yhteensä kymmenen artikkelin kokonaisuus antaa laajan kuvan kansanmusiikin tutkimuksen nykyhetkestä. Yhtenä keskeisenä lähestymistapana on tutkivan muusikon eli musiikin taiteellisen tutkimuksen näkökulma. Tässä numerossa yksi artikkeli on englanninkielinen, muut tekstit ovat suomenkielisiä. Satasarvien perusajatuksena on taiteen, pedagogiikan ja tutkimuksen moniäänisyys. Kansanmusiikin tutkijoiden, taiteilijoiden, opettajien ja opiskelijoiden puheenvuorot, tapaustutkimukset ja artikkelit ovat tervetulleita myös Satasarven seuraaviin numeroihin. Satasarvi ilmestyy Etno.net-verkkoalustalla 19.6.2024. Etno.net on Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelman verkkosivusto. Kallberg, Maari & Syrjälä, Pauliina (toim.): Satasarvi 2. Kansanmusiikin tutkimuksen aikakauskirja - Finnish Journal of Folk Music Research 2024. Sibelius-Akatemian kansanmusiikkijulkaisuja 39. Tutustu julkaisuun Etno.netissä: https://etno.net/julkaisu/satasarvi/satasarvi2

Shortly in English

Satasarvi 2 Finnish Journal of Folk Music Research This is the second issue of the Finnish Journal of Folk Music Research Satasarvi. This time, it is published online only, and it is available on the Etno.net online platform. Etno.net is the website of the Sibelius Academy Folk Music Department, the publisher of Satasarvi. (https://etno.net/julkaisu/satasarvi/satasarvi2) This second volume of Satasarvi also includes peer-reviewed articles, being marked with the peer-review label. However, we want to keep the publication open for versatile voices, and this issue offers the readers a variety of texts from altogether 10 writers. The editors of Satasarvi want to extend warm thanks to the authors, peer-reviewers and other professionals who have contributed to publishing this second issue. Helsinki, 10 June 2024 Pauliina Syrjälä, Maari Kallberg Editors of Satasarvi 2 – Finnish Journal of Folk Music Research 2024