Satasarvi

Yleiskuvaus

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän Satasarvi – Kansanmusiikin tutkimuksen aikakauskirja tarjoaa foorumin kansanmusiikin tutkimukselle sen laajimmassa merkityksessä. Uuden julkaisun tavoitteena on edistää kansanmusiikin tutkimusta ja siitä käytävää keskustelua Suomessa ja kansainvälisesti sekä erityisesti nostaa esiin tutkivan muusikon näkökulmaa. Satasarven ensimmäinen numero julkaistaan 21. joulukuuta. Jatkossa se ilmestyy vuosittain sekä verkkoversiona että painettuna kirjana. Satasarvi julkaisee tieteellisiä artikkeleita sekä katsauksia, puheenvuoroja, arvosteluita, raportteja ja valmistuvien tohtorien lektioita. Kansanmusiikin tutkimus ymmärretään uudessa julkaisussa laajasti. Satasarvi julkaiseekin mielellään esimerkiksi kansantanssin tai kansansoittimien tutkimusta ja muiden historialliseen ja nykypäivän kansanmusiikkiin läheisesti liittyvien ilmiöiden ja alojen tutkimusta. Kansanmusiikin pedagogiikkaa käsittelevät tekstit, alan opettajien ja opiskelijoiden puheenvuorot, tapaustutkimukset ja taiteellisen tutkimuksen artikkelit ovat tervetulleita. Artikkeleita julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Julkaisut ja teokset

Satasarven ensimmäinen numero sisältää kahdeksan artikkelia Kansanmusiikintutkijoiden symposiumissa vuosina 2015-2016 esitelmöineiltä tutkijoilta. Symposium on Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän yhdessä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kanssa säännöllisesti järjestämä tapahtuma. Ensimmäinen Satasarvi ilmestyy Etnonet-verkkoalustalla 21.12.2020. Etnonet on verkkosivusto, joka julkaisee Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmän opettajien, opiskelijoiden, taiteilijoiden ja tutkijoiden tuotantoa, muun muassa tutkimusta, opinnäytteitä ja opetusmateriaaleja.