Luvut esiin! -kysely

KamuKannan Luvut esiin! -kysely on tarkoitettu kaikille kansanmusiikin, kansantanssin tai niihin liittyen soitinrakennustoiminnan ja puku- ja tapaperinteen parissa toimiville organisaatioille (yhdistykset, järjestöt, seurat, oppilaitokset, säätiöt, yritykset jne.), työryhmille ja muille tahoille.

Olemme vuosia puhuneet eri yhteyksissä, kuinka tärkeä olisi tietää tarkemmin, mitä toimintamme tarkoittaa numeroissa. Monet meistä saavat kysymyksiä, kuten ”Kuinka monta kansantanssin harrastajaa Suomessa on?” tai ”Paljonko tapahtumissanne käy yleisöä?”, mutta kenelläkään ei ole esittää näihin vastauksia. Jo nyt rahoittajat haluavat tietää tarkemmin toimintamme laajuudesta, ja tällaisen tilastotiedon merkitys kasvaa entistä enemmän tulevaisuudessa, kun avustusten määrä vähenee ja niistä kilpailu kovenee. On todella tärkeää, että kaikki vastaavat tähän kyselyyn, jotta saamme kentästämme mahdollisimman tarkan kuvan. Näillä luvuilla voimme osoittaa alamme tärkeyttä myös muille yhteistyökumppaneille. Jokainen vastaamatta jätetty kysely heikentää tulosten käyttöarvoa. Kyselyn tulokset ovat Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskuksen, KEK:in kautta meidän kaikkien käytettävissä. Tämä kysely on siis hyödyksi myös teille itsellenne, kun raportoitte toiminnastanne eri tahoille tai haette rahoitusta.

Kyselyn tulokset välitetään Museovirastolle, joka raportoi joulukuussa Unescolle elävän perinnön toiminnasta ja tilasta sekä aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa. Kyselyn deadline on su 28.11. mennessä.

KEK tekee tämän kyselyn nyt ensimmäistä kertaa. Kysymme lukuja kahdelta vuodelta (2019 ja 2020), jotta saamme tilastoihin mukaan yhden normaalin vuoden ennen koronaa ja sitten pandemian aiheuttamat muutokset. Ymmärrämme, että vastaaminen vaatii resursseja, mutta pyydämme huomioimaan, että alaa koskevat kokonaisluvut ovat käyttökelpoisia vasta, kun kaikki ovat siihen vastanneet. Tulevaisuudessa kysely on nopeampi ja helpompi täyttää, kun lukuja kysytään vuosi kerrallaan.

Jos kyselyssä kysyttäviä tarkkoja tietoja on vaikea saada, arvio riittää. Pääasia, että saamme kerättyä tietoa niin paljon kuin mahdollista. Mukana on avoimia kenttiä, joihin voit kertoa, miten olet luvut arvioinut. Se auttaa yhteenvedon tekemisessä.

Täytä kysely organisaatiosi / tahosi itse järjestämästä toiminnasta ja organisaation /tahon omista luvuista. Esim. kattojärjestö ei syötä jäsenjärjestön lukuja, vaan jokainen alajärjestö täyttää kyselyn omaa toimintaansa koskien. Täytä kysely myös toimintaasi koskevin soveltuvin osin. Esim. jos et järjestä tapahtumia tai ammatillista koulutusta, ei sinun tarvitse vastata kyseisiin kohtiin. Jos jokin kohta ei täysin sovellu toimintaasi, voit soveltaa tai lisätä tiedot viimeiseen ”Muu toiminta” kohtaan.

Kyselyssä olevat osa-alueet ovat
1. Perustiedot (Kaikille pakollinen)
2. Talous ja hallinto (Kaikille pakollinen)
3. Tapahtumat
4. Koulutus- ja kurssitoiminta
5. Ammatillinen koulutus
6. Tutkimus
7. Julkaisut
8. Muu toiminta (ei mikään yllä olevista)
9. Palaute tästä kyselystä

Jos huomaat, että kyselystä puuttuu jokin tärkeä osa-alue, tai haluat antaa muuten palautetta, laita viestiä osoitteella toiminnanjohtaja@kansanmusiikkikansantanssi.fi. Kyselyä koskevissa kiireellisissä kysymyksissä voit soittaa toiminnanjohtaja Sirpa Lahdelle 040-7384736.

Luvut esiin!

LINKKI KYSELYYN: https://forms.gle/DA3PywjzUreMBrbJ9