Kansanmusiikkia Taideyliopistosta syksyn 2021 konsertit on julkaistu

Kansanmusiikin aineryhmän syksyn maisterikonsertit on julkaistu! Laittakaa päivämäärät kalenteriin! Osa konserteista myös striimataan. Linkit konsertteihin niiden omissa tapahtumissa.
22.11. Klo 20 Tavastia //Lauri Kotamäki
24.11. klo 19 Black Box // Thomas Black-Roff (striimi)
25.11. klo 19 Black Box // Eva Väljaots (striimi)
26.11. klo 19 Black Box // Hanna Ryynänen (striimi)
27.11. klo 19 Black Box // Senni Heiskanen (striimi)
1.12. klo 19 Pitskun Kyläkirkko // Robbie Sherratt
7.12. klo 19 Black Box // Sarah Palu (striimi)
9.12. klo 19 Kamarimusiikkisali // Lukas Korpelainen (striimi)

Lisätietoja:
nettisivuilta: https://bit.ly/3CJRuMV
facebookista: https://fb.me/e/15Tr3dYse

Kansanmusiikkia Taideyliopistosta
Kansanmusiikkia Taideyliopistosta -konsertit ovat sarja Sibelius-Akatemian Kansanmusiikin aineryhmän tutkintokonsertteja. Aineryhmän opiskelijat lähestyvät esityksissään kansanmusiikkia erilaisista näkökulmista. Konserttien sisällöt ja ideat kumpuavat niin vanhoista runoista ja perinteestä, henkilökohtaisista havainnoista ja tunteista, kuin oman musiikillisen matkan varrella tapahtuneista muutoksista.

Vuosittain järjestettävissä konserttikokonaisuuksissa pääsee kurkistamaan kansanmusiikin nykyhetkeen ja nauttimaan musiikista kaikin aistein mitä erilaisimmin kokoonpanoin ja instrumentein tarjoiltuna.
#Kansanmusiikkiataideyliopistosta #sibakamu #kansanmusiikki

Shortly in English

Here are the master concerts of the folk music department of this autumn! Put the dates to your calendar! Some of the concerts will be streamed. The links to the streams will be on the each event in the event calendar.
22.11. at 20 Tavastia //Lauri Kotamäki
24.11. at 19 Black Box // Thomas Black-Roff (stream)
25.11. at 19 Black Box // Eva Väljaots (stream)
26.11. at 19 Black Box // Hanna Ryynänen (stream)
27.11. at 19 Black Box // Senni Heiskanen (stream)
1.12. at 19 Pitskun Kyläkirkko // Robbie Sherratt
7.12. at 19 Black Box // Sarah Palu (stream)
9.12. at 19 Chamber music hall (Kamarimusiikkisali) // Lukas Korpelainen (stream)
More information:
at the website: https://bit.ly/3CJRuMV
at the Facebook event: https://fb.me/e/15Tr3dYse

The Folk Music from the University of the Arts Helsinki concerts are a series of degree concerts by the Folk Music department of the Sibelius Academy. The students in the department approach folk music from different perspectives in their performances. The contents and ideas of the concerts stem from old poems and traditions, personal perceptions and feelings, as well as changes that have taken place along your own musical journey.

In the annual concert series, you can get a glimpse into the present of folk music and enjoy the music with all your senses, served in the most varied ensembles and instruments.

#folkmusicuniarts #sibafolk #folkmusic