Näppäreistä, kestävyydestä ja kulttuuriperinnöstä – Neea Lamminmäen kriittinen kannanotto Taideyliopiston blogissa

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 edellyttää kestävyyttä kaikilla elämän osa-alueilla. Kestävyyden teemat ovat olleet viime vuosina enenevissä määrin esillä myös musiikkikasvatuksessa.

Mikäli musiikin harjoittaminen ja siitä saatava aineeton hyöty nähdään kuuluvan ihmisoikeuksien piiriin, on tasa-arvon saavuttamiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen vielä matkaa.

Osana kaustislaista viulunsoittoperinnettä Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon listattu näppäripedagogiikka herättää kysymään: entä jos matalan kynnyksen monisukupolvinen yhteismusisointi olisikin musiikkikasvatuksen ytimessä?

Lue lisää Taideyliopiston sivuilla:

https://blogit.uniarts.fi/en/post/napparipedagogiikka-hontsailya-ja-tavoitteellista-harrastamista-kulttuuriperinnon-innoittamana/

Kuva: Risto Savolainen / Kaustinen Folk Music Festival