Chro­no­va­ria­tions – Ajan va­ri­aa­tiot

Kuvaus

Pysähdy kuuntelemaan / anna äänen ympäröidä / kuule miten aika muuttuu / mitä löydät sen taitteista? Chronovariations – Ajan variaatiot on tilasidonnainen visuaalinen äänitaideteos, joka koostuu tilaan levittäytyvästä ääni-installaatiosta ja elektroakustisesta kokeellisen musiikin konsertista. Teoksen jokainen ääni – vaikka osa niistä onkin voimakkaasti efektoituja – on peräisin tenorisaksofonin akustisista soundeista ja erikoistekniikoista. Ääni-installaatiossa elektromagneettiset transduusserit muuntavat tilassa olevat myrskypellit ja teollisuusromumetalliobjektit resonoiviksi kaiuttimiksi. Chronovariations tutkii äänen resonanssia ja spektralismia nykymusiikillisella otteella live-elektroniikan ja elektroakustisen improvisaation keinoin. Teoksen nimi juontaa ajan käsitteeseen ja muuntumiseen; ajattomuuteen, ajantajun subjektiivisuuteen, muistin eroosioon ja toisteisuuteen. Installaatio koostuu 20-äänisestä aleatorisesta sävellyksestä, joka toimii algoritmisesti mahdollistaen jopa 1950 erilaista äänellistä lopputulosta. Installaation lopussa, klo 19:00 kuullaan Heli Hartikaisen ja Esther Calderón Moralesin konsertti. Esiintyjät Heli Hartikainen: konsepti, sävellys ja tenorisaksofoni Esther Calderón Morales: live-elektroniikka ja ohjelmointi Saavutettavuus Teos pyrkii aistiystävällisyyteen: musiikin äänenpaine pysyy turvallisena ja maltillisena, valaistuksessa vältetään äkillisiä muutoksia ja kirkkaita yleisöön kohdistuvia valoja. Yleisöltä toivotaan voimakkaiden hajusteiden välttämistä. Aistiyliherkkyydet pyritään huomioimaan niin hyvin kuin mahdollista, mutta osallistuminen on kuitenkin omalla vastuullasi. Tilaan on esteetön kulku.

Shortly in English

Chro­no­va­ria­tions Stop and listen / let the sound surround you / hear how the time changes / what do you find in its folds? Chro­no­va­ria­tions is a visual sound art piece which combines a sound installation and an electroacoustic experimental music concert. Every sound in the piece – even though some of them are heavily effected – originate from the acoustic sounds and special techniques of the tenor saxophone. In the sound installation electromagnetic transducers convert industrial scrap metal pieces and thunder sheets into resonating speaker objects. The music explores resonance and spectralism with contemporary approach by the means of electroacoustic improvisation. The name Chro­no­va­ria­tions is created to describe the themes and concepts presented and studied in the piece; time, timelessness, the subjectivity of the sense of time, erosion of memory and recurrence. The installation consists of a 20-voice aleatoric composition that works algorithmically, allowing up to 1950 different kinds of sonic results. Performers Heli Hartikainen: concept, composition, tenor saxophone Esther Calderón Morales: live electronics, programming Accessibility The piece strives for sensory-friendliness: the sound pressure of the music remains safe and moderate, sudden changes in lighting are avoided and bright lights will not be directed at the audience. We hope that the audience avoids strong fragrances. Sensory sensitivities are taken into account as well as possible, but participation is at your own risk. The space is accessible by wheelchair.