Kansanmusiikin koulutus, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Yleiskuvaus

Olemme kansainvälisesti verkottunut alan johtava yksikkö ja kansanmusiikin pedagogiikan edelläkävijä. Tutkimme ja elvytämme historiallisia soitto- ja laulutyylejä ja luomme uutta niiden pohjalta. Koulutamme kansanmusiikin erityisasiantuntijoita ja moniosaajia itsenäisiksi toimijoiksi taiteen ja kulttuurin kentälle, osaksi tämän päivän yhteisöjä ja yhteiskuntaa. Kannamme erityisvastuuta Suomen ja lähialueiden kansanmusiikin ja -tanssin perinteistä. Vaalimme kulttuurista monimuotoisuutta ja sen myötä soitinten, sointien ja tyylien, erityisesti muistinvaraisten ja suullisten perinteiden kirjoa. Meillä opiskellaan, opetetaan ja tutkitaan myös muun maailman musiikkeja. Kehitämme oppijakeskeistä, kokonaisvaltaista musiikkipedagogiikkaa ja tutkimme kansanmusiikkiin liittyviä ilmiöitä osana historiaa, taidetta, taidekasvatusta ja kulttuuria. Meille perinne merkitsee yhteyttä kollektiiviseen menneisyyteemme uutta luovana ja elävänä ilmiönä, osana tämän päivän taidetta, kulttuuria ja arkea. Meille on tärkeää sekä kansanmusiikin syvällinen erityisosaaminen että yhdessä soittamisen, laulamisen, tanssimisen sekä improvisoinnin ja säveltämisen ilon tuominen jokaisen ulottuville. Soitto, laulu ja tanssi kuuluvat kaikille!

Tekijän tapahtumat

Tekijän uutiset